BASIN TURU

Seçimlerin Afganistan ve oradaki İngiliz askerlerinin geleceğine dair bir yarış olduğu izlenimini önlemek zor. Bu hafta sonu ölen İngiliz askerlerinin, 200’ü geçtiği görüldü.


Seçimlerin Afganistan ve oradaki İngiliz askerlerinin geleceğine dair bir yarış olduğu izlenimini önlemek zor. Bu hafta sonu ölen İngiliz askerlerinin, 200’ü geçtiği görüldü. Ordunun Helmand vilayetinde Taliban’la uğraştığı son aylarda ölü sayısında artış görüldü. Güneyi Taliban’ın elinden alma niyetindeki Panter Pençesi operasyonuna rağmen ölümler artmaya devam etti. Askeri geleneğiyle gururlanan bir ülkeye uygun olarak kamuoyu, şimdiye kadarki kayıplara tolerans gösterdi ama kamuoyu yoklamaları artık desteğin azaldığını gösteriyor. Ekipman sağlanması ile ilgili endişeler giderilse de, bu sefer malzeme masrafları yükselir. Bu, her açıdan pahalı bir müdahale.
Perşembe günü yapılacak seçimlerin neden bu kadar önemli olduğunun bir nedeni, sadece İngiltere için değil ABD için de artan maliyettir. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD öncülüğünde yapılan müdahaleden beri bu, yapılacak ikinci başkanlık seçimi olacak.
Acı gerçek şu ki; Afganistan, barışçıl bir ortamdan hiç olmadığı kadar uzak görünüyor. Yıllar süren uğraştan beklenilen azalma şöyle dursun, şiddet giderek artıyor. Hamid Karzai’nin başkanlık otoritesi giderek kayboluyor; bu otoriteyi bölgesel diktatörler ve Taliban, Batı’nın halkın yaşamını geliştirmedeki başarısızlığından yararlanarak kısıyor.
Irak’ta son zamanlarda güvenlik yokluğunun engellediği, altyapının daha da bozulmasına ve yabancı askerlerdeki kırılganlığın daha da artmasına neden olan Batı’nın yeniden inşa çabalarındaki kısırdöngüyü izliyoruz. Obama, yeni diplomasisi ve daha fazla askeri güç kullanarak ve yerel halkla iş birliğini güçlendirme çabalarına odaklanarak, bunu değiştirmeye çalışıyor. Ayrıca Taliban’ın ılımlı ögeleriyle iş birliği denemeleri de yapılıyor.
Başarı, garantiden çok uzak. Bu seçimler, sadece Karzai yönetiminin popülaritesinin bir ölçütü olmayacak, aynı zamanda Afganistan’ı bir istikrara doğru da ilerletecek. Seçimlerde özellikle kadınlar olmak üzere kaç kişinin oy vermeye gitmekte kendilerini güvende hissettikleri, anahtar bir gösterge olacak. Kabil’deki NATO merkezlerine saldırılar dahil Taliban tehdidinin hedefindeki oy verme yerleri yeterince korunamayabilir. Ve eğer, düşük katılım ve yetersiz çoğunluktan dolayı ilk turda kazanan olmazsa, ikinci tura geçilecek ki, bu da mevcut belirsizliği ekim ve sonrasına sarkıtacak. Saygın bir katılımla oluşacak açık bir sonuç, tatmin edici bir sonuç olabilir. Ancak o zaman Karzai’nin devam edip etmemesinde ikircikliğe düşen ABD, politikasını demokratik bir mandaya benzer bir şeye uygulamada daha muktedir olabilir. Güvenilir bir seçim Gordon Brown’a da yardımcı olur: Son zamanlardaki kayıpları sadece dengenin bir sac ayağı olarak gösterebilir ve belki de kamuoyunu misyonun biraz daha uzatılmasına inanma konusunda ikna edebilir. Savunma bakanı, dün İngiltere’nin Afgan güçlerini eğitme konusuna daha fazla odaklanabileceğini söyledi, bir ipucu. Belki de ilerlemenin bir kanıtı olarak sunulabilecek ve aynı zamanda geri çekilmenin başladığını müjdeleyecek bir olasılık.
17 Ağustos 2009
Başyazı
www.evrensel.net