ABAKÜS

 • İlkel olarak adlandırabileceğimiz şifreleme sistemlerinin güvensiz olduğundan, daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Şimdi bazı basit şifreleme sistemlerinin işleyişini ve nasıl kırıldıklarını göstermeye çalışacağım.


  İlkel olarak adlandırabileceğimiz şifreleme sistemlerinin güvensiz olduğundan, daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Şimdi bazı basit şifreleme sistemlerinin işleyişini ve nasıl kırıldıklarını göstermeye çalışacağım.
  İlk şifreleme sistemimiz harf kaydırmaya dayalı. Bu şifreleme sistemi, özel bir formunu Julius Caesar’ın kullandığı rivayet edildiğinden, Caesar Şifresi olarak da biliniyor. Bu sistemin uygulaması için başlangıçta mesajlaşacak kişiler alfabedeki harf sayısından küçük olan ortak bir anahtar sayı seçer. Bu anahtarı k olarak adlandıralım. Ardından şifrelenecek mesajın tüm harflerinin yerine harflerin alfabedeki sıra numarası yazılır ve bu sıra numarasına k eklenir. Eğer elde ettiğimiz sayı, alfabedeki harf sayısından küçük veya eşit ise doğrudan elde ettiğimiz sayıya karşılık gelen harf yazılır. Yok eğer elde ettiğimiz sayı, alfabedeki harf sayısından büyük ise bu sayıdan alfabedeki harf sayısı çıkartılır ve bu yeni sayının karşılığı olan harf kullanılır. Alıcının tek yapması gereken, bu işlemi tersten takip etmektir. Yani şifreli metnin her harfinden k sayısını çıkartıp -eğer negatif bir sayı elde edilirse buna alfabedeki harf sayısını ekledikten sonra- sayıların yerine harfleri koymak. Bu anlatımı basit bir örnekle pekiştirelim:
  Şifrelenecek metin: A B A K Ü S
  Anahtar: 7
  Şifrelenecek metnin sayısal karşılığı: 0 1 0 13 25 21
  Anahtar + metin: 7 8 7 20 3(32-29) 28
  Şifreli metin: G Ğ G R Ç Z
  Geri çözümleme: (7-7) (8-7) (7-7) (20-7) ((3-7)+29) (28-7) = 0 1 0 13 25 21
  Çözülmüş metin: A B A K Ü S
  Şimdi elinde sadece şifrelenmiş G Ğ G R Ç Z metni olan ve bunun harf kaydırarak şifrelendiğini bilen birinin, bunu nasıl çözeceğine bakalım:
  Şifreyi kıracak kişi, sırasıyla olası 28 anahtarı (1’den 28’e kadar olan sayılar) elle ya da bilgisayar yardımı ile deneyerek, oluşan 29 metinde mantıklı bir kelime arar:
  k=1 için F G F P C Y
  k=2 için E F E Ö B V
  k=3 için D E D O A Ü
  k=4 için Ç D Ç N Z U
  k=5 için C Ç C M Y T
  k=6 için B C B L V Ş
  k=7 için A B A K Ü S
  k yerine 7’yi denerken mantıklı bir kelime bulduk, k’nın 7’den 28’e kadar olan değerleri için başka mantıklı kelimeler bulmak mümkün olsa da metin dört beş harfi geçtikten sonra bunun olasılığı oldukça düşük. Örnekte görüldüğü üzere bu sistemde her harfin her anahtar için belli bir sabit karşılığı var. Yani bu mono-alfabetik bir şifreleme sistemi. Şimdi de basit bir poly-alfabetik şifreleme sistemine, yani bir harfin karşılığının sabit olmadığı duruma göz atalım. Bu sistemde anahtar bir kelime ya da sayı grubudur. Mantık Caesar Şifresi ile oldukça benzer olmakla birlikte, harflere anahtarın harfleri ayrı ayrı uygulanır:

  Şifrelenecek metin: E V R E N S E L
  Şifrelenecek metnin sayısal karşılığı: 5 26 20 5 16 21 5 14
  Anahtar: K E N T
  Anahtarın sayısal karşılığı: 13 5 16 23
  Anahtar + metin: (5+13) ((26+5)-29) ((20+16)-29) (5+23) ((16+13)-29) (21+5) (5+16) ((14+23)-29) = 18 2 7 28 0 26 21 8
  Şifreli metin: Ö C G Z A V S Ğ
  Geri çözümleme: (18-13) ((2-5)+29) ((7-16)+29) (28-23) ((0-13)+29) (26-5) (21-16) ((8-23)+29) = 5 26 20 5 16 21 5 14

  Çözülmüş metin: E V R E N S E L
  Anahtarın uzunluğunu bilen biri -özellikle de kısa anahtarlar için- olası bütün anahtarları denetleyerek şifreli metni -metin yeterince uzun ise- çözebilir. Anahtarın harf sayısı arttıkça denenecek olasılık katlanarak artacaktır. 3 harf uzunluğunda bir anahtar için olası anahtar kombinasyon sayısı 24389 iken, 4 harf uzunluğunda bir anahtar için olası anahtar kombinasyonu sayısı 707281’e çıkıyor. Her ne kadar bu rakamlar göze büyük gözükse de, bu sayıda olasılık bilgisayar yardımı ile kolayca denenebilir.
  GÖKHAN BAYRAM
  www.evrensel.net