Son dönem eylemleri eleştirildi, yeni mücadele kararları alındı

Eğitim Sen Başkanlar Kurulu’nun üç gün olarak planlanıp iki günde bitirilen toplantısında, son dönemdeki eylemlere yönelik özeleştiri yapıldı, yeni mücadele kararları alındı.


Eğitim Sen Başkanlar Kurulu’nun üç gün olarak planlanıp iki günde bitirilen toplantısında, son dönemdeki eylemlere yönelik özeleştiri yapıldı, yeni mücadele kararları alındı. KESK ve Eğitim Sen’e yönelik baskı ve saldırıların da değerlendirildiği toplantıda, 29 Kasım ve 15 Şubat eylemlerinin örgütte moral yarattığına, ancak diğer emek örgütleriyle birlikte mücadelenin büyütülemediğine dikkat çekildi.
Benzer özeleştiriler toplusözleşme sürecine ilişkin de getirildi. TİS sürecine ilişkin eylem ve etkinliklerin mayıs ayından itibaren başlatılmasının “olumlu” olarak değerlendirildiği Başkanlar Kurulu’nda, 3-4-5 Haziran’da, “TİS yoksa grev var” şiarıyla yapılan yürüyüş kollarında, taleplerin kamuoyuna yeterince duyurulamadığı tespitine yer verildi. “Kadro eylemlilikleri yerine kitlesel eylemlerle kamuoyu oluşturulmasının daha etkili olacağı tespiti yapılmıştır” denilen Başkanlar Kurulu’nda, TİS’e yönelik olarak yeni eylem ve etkinlik tekniklerinin geliştirilmesi gerektiği de ifade edildi.
‘GREV’ VURGUSU
Başkanlar Kurulu’nda, “Grev siyasal bir taleptir” vurgusunun altı çizilerek şöyle denildi: “Güçlü bir şekilde örgütlenemeyen bir grev, sendikal mücadeleye olan inancı ve güveni sarsacak, aynı zamanda emekçilerin en önemli silahı olan grev kararının içini boşaltacaktır. Grevin emek örgütleriyle, öğrencilerle, velilerle, toplumun tüm kesimleriyle, altyapısının iyi hazırlandığı, öznesinin kamu çalışanlarının olduğu bir hattan örgütlenmesi, kamuoyunun detaylı bilgilendirilip desteğinin alınması için gerekli çalışmaların yapılması...”
Başkanlar Kurulu’nda ayrı bir yer tutan eğitim sistemine yönelik; “eğitimin piyasalaştırılması, özelleştirilmesi, ekonomik yükünün velilere çektirilmesi; atanamayan öğretmenler, sözleşmeli ve geçici çalıştırma, gerici ve ırkçı kadrolaşma, uzmanlık ve kariyer, atama ve yer değiştirme, okul öncesi eğitimden üniversiteye yapılandırmanın; öğretmen, veli ve öğrenci ilişkisinin çözüm bekleyen sorunları olduğu” tespitleri yapıldı.
EĞİTİMİN SORUNLARI
AKP Hükümeti’nin özellikle okulları satışa çıkarmasının, eğitime nasıl baktığının somut göstergesi olduğu da ifade edilen Başkanlar Kurulu’nda, “sınava dayalı eğitim sisteminin öğrenci ve veliler üzerinde yarattığı psikolojik travmalar” da konuşuldu.
Sözleşmeli, güvencesiz çalışanlara dönük işyeri ve şubeler üzerinden komisyonlar oluşturularak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kamuoyu oluşturulması ve kadrolu istihdam çalışmalarının hızlandırılmasının istendiği Başkanlar Kurulu’nda, “Atanamayan öğretmenlerin sürdürdükleri mücadele desteklenmeli, eğitim fakültesi öğrencilerine dönük örgütlenme çalışmaları başlatılmalı” görüşüne de yer verildi.
Anadilde eğitim ve Kürt sorununun çözümüne özel vurgu yapılan Başkanlar Kurulu’nda, ders kitaplarının bilimsel içeriğe kavuşturulması ve ırkçı, gerici, şoven, sınıf ve cins ayrımcı ögelerden arındırılması için alternatif program ve kitap yazımının hayata geçirilmesi, Darwin ve Evrim Teorisi konusunda panel, sempozyum benzeri etkinliklerin planlanması kararları alındı.
‘MÜCADELE GENİŞLETİLMELİ’
Ek ders yönetmeliğinin değiştirilmesi, İlksan’a zorunlu üyeliğin yargıya taşınması, eğitim ve öğretim ödeneğinin hizmetli, memur ve tüm eğitim emekçilerine verilmesi, okulların satılmasına karşı yurt genelinde bir kampanya başlatılması, eğitimin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasına karşı öğrenci-veli ayağını da oluşturarak bir mücadele hattı örülmesi önerilerinin getirildiği Başkanlar Kurulu’nda; 1 Eylül Dünya Barış Günü, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü, 6 Kasım YÖK protestosu gibi belli tarihlerle, mücadeleyi diğer kesimlerle buluşturma kararı alındı. Kurulda, önümüzdeki süreçte gündeme gelecek kamu yönetimi temel kanunu, personel rejim yasası vb. saldırı yasalarına karşı toplumsal muhalefetin örgütlenmesi için çalışma yürütülmesi kararları da alındı. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan Özer
www.evrensel.net