Mücadele etmeyi seçtiler

Asil Çelik işçilerinin grevi 208’inci günü geride bıraktı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Selçuk Göktaş ve grevdeki 550 işçinin fabrikanın kamulaştırılması talebiyle başlattıkları açlık grevi ise...


Asil Çelik işçilerinin grevi 208’inci günü geride bıraktı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Selçuk Göktaş ve grevdeki 550 işçinin fabrikanın kamulaştırılması talebiyle başlattıkları açlık grevi ise 7. gününde. Patronun sıfır zam dayatması nedeniyle 8 aydır grevde olan işçiler, aynı zamanda Asil Çelik’in kamulaştırılmasını istiyor. İşçilere diğer konfederasyonlara üye sendikalardan da destek geldi.
Bu mücadeleyi takdirle karşıladıklarını dile getiren Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, özelleştirmeler sonrası çok ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. “Sayın başkanın başlattığı mücadele oldukça önemlidir. Başarıya ulaşması için biz gereken desteği vereceğiz” diyen Gök, kendi yönetim kurulu toplantılarında ve Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda da konuşup neler yapabileceklerini kararlaştıracaklarını söyledi. Türk-İş’in bu gibi meselelere duyarsız kalmayacağını ve gereğini yapacağını ifade eden Gök “Çalışma hayatında hiç iyi şeyler olmuyor” diyerek, herkesi çalışma hayatının sorunlarıyla ilgilenmeye çağırdı.
BAŞARISIZLIK HEPİMİZİ ETKİLER
Asil Çelik’te yaşanan sorunun sadece Birleşik Metal-İş’in sorunu olmadığını söyleyen Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, “Biz yapılan özelleştirmeler sonucunda ülkenin geleceğinin yok edildiğini, çalışma koşullarının kötüleşeceğini ve iş güvencesinin ortadan kalkacağını, özelleştirmelerin ciddi tehlikeler taşıdığını önceden söylemiştik ve halen söylemeye devam ediyoruz. Eğer işçi ve memur sendikaları biraz risk ve bedel almayı göze alıp rehavetten kurtulur ve işçi sınıfının içinde militan bir sendikacılık üstlenirse, bundan sonrası için önemli adımlar atılır” dedi. Serdaroğlu’nun başlatmış olduğu mücadeleyi desteklediklerini belirten Ayçin, bu mücadelenin yalnızca oradaki sendikanın ve işçilerin mücadelesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.
TOPYEKÜN KARŞI DURUŞ
Asil Çelik’i direniş platformuna dönüştürmek gerektiğini dile getiren Ayçin, “Eğer biz sahip çıkacaksak gerçekten ve orayı bir mücadele platformuna dönüştürebilirsek kazanım olur. Somut eylemlerle destek vermek zorundayız. Bugün işçi sendikaları, asli işlevi olan toplu pazarlık sürecini bile yürütemez hale geldiler. Bunun iyi gözlemlenmesi ve ciddi tepki verilmesi gerekiyor. Eğer biz buradaki soruna yalnızca oranın sorunu olarak bakarsak, kaybederiz. Buradaki başarısızlığın estireceği rüzgar hepimizi etkiler. O nedenle Türk-İş’e bağlı sendikalar ve diğer sendikalar, işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı bir saldırıya topyekün bir karşı duruşla cevap vermelidir” dedi.
MÜCADELE ORTAKLAŞTIRILMALI
Kamu emekçilerinin ve sendikalarının uzun süredir özelleştirme meselesinde tavır koyduklarını ifade eden Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç Öztürk, ülkenin kaynaklarının özel sektörün insafına terk edilmesinin çok ciddi sıkıntılar yaratığına değindi. Asil Çelik’te yaşananların da bu nedenden kaynaklandığını söyleyen Kılıç, “Ülkemizde her ne kadar açılımlar yapılıyor olsa da, başta çalışanların yaşamları olmak üzere bütün alanlarda ciddi adımlar atılmasına, yeni açılımlar yapılmasına ihtiyaç var. Bu ülkede kamu çalışanlarının toplusözleşme hakkı gasp edilmektedir. Grevli toplusözleşme hakkı olan işyerlerinde ise değişik kuşatmalarla bu hakkın kullanımı engellenmektedir. Dolayısıyla Adnan Serdaroğlu’nun başlatmış olduğu açlık grevi de bu noktadaki tıkanıklığın bir ifadesidir. Biz Adnan Serdaroğlu’nun sonuna kadar yanındayız” dedi. Bugün işçi sınıfının, kamu emekçilerinin verdikleri mücadelenin bütünleştirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığına dikkat çeken Kılıç, ortak bir mücadele hattı oluşturulmasını istedi.
PATRON BİR AN ÖNCE MASAYA OTURMALI
“Bir kere insanlar kendi yaşamlarını riske atarak açlık grevi başlatıyorsa, bu çok önemlidir ve sorunun büyüklüğüne işaret eder” diyen SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, böylesine önemli bir sorun ve mücadele karşısında görevin de gerektiği gibi dayanışma örneği göstermek olduğunu ifade etti. Özelleştirme sonrası Asil Çelik patronunun kârlarını rekor düzeye ulaştırdığını hatırlatan Yorgun, işçilerin çalışma koşullarının ise ağırlaştığına ve ücretlerin de düştüğüne dikkat çekti. Hükümetin bu sorunlara duyarsız kalamayacağını belirten Yorgun, tüm dünyada kamusallaştırılmaların yapıldığı bir ortamda bu alanların yeniden kamusallaştırılabileceğini ifade etti. Özelleştirmelerin açlık ve yoksulluktan başka bir şey getirmediğini dile getiren Yorgun, bu nedenle Asil Çelik işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olacaklarına vurgu yaptı.İşçiler greve çıkarak doğru yolu seçti
Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikaların işçileri dayanışma eylemlerine başladı. Türk Prysmian Kablo Fabrikası işçileri, 08.00-16.00 vardiyası çıkışında Mudanya Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Mudanya halkı da katıldı.
Eylemde konuşan İşyeri Temsilcisi Gökhan Aydın, “Sınıf kardeşlerimiz sekiz aya yakın bir süredir kararlı ve onurlu bir grev sürdürüyorlar. Çoğu insan ‘Kriz zamanı grev mi yapılırmış?’ diye düşünüyor. Ne yapacaktı işçiler? İşverenlerin kendilerini terbiye etmeye çalışmasına ses çıkarmayıp, boyunlarını büküp ‘Evet’ mi diyeceklerdi? Yoksa patronlarına teslim mi olsalardı? Onlar boyun eğmeyi değil mücadele etmeyi seçtiler. Doğru olanı yaptılar” diye konuştu. Aydın, Asil Çelik işçilerinin grevin yanı sıra 20 Ağustos tarihinden itibaren fabrika önünde kurdukları çadırlarda açlık grevi yaptıklarını aktardı. Bu sözler, işçiler tarafından “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Asil Çelik işçisi yalnız değildir” sloganlarıyla karşılandı.
TAM DESTEK
Özelleştirilerek yok pahasına satılan Asil Çelik Fabrikası’nın yeniden kamulaştırılması talebini dile getiren Aydın, “Asil Çelik işçileri işlerini ve işyerlerini geri istiyorlar. Kendi gelecekleriyle daha fazla oynanmasına asla müsaade etmemek için açlık grevi yapıyorlar. Bizler Prysmian işçileri olarak, Asil Çelik işçilerinin haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Bu arada Mudanya Demokrasi Platformu, Asil Çelik işçileriyle dayanışma amacıyla bir kampanya başlattı. İskele Meydanı’nda bir masa oluşturan platform üyeleri, işçilerin mücadelesini anlatarak halktan destek topluyorlar. (Bursa/EVRENSEL)
(İstanbul/EVRENSEL)
Erkan Araz - Nuri Aysever
www.evrensel.net