Sendikalar kan kaybediyor

Uzlaşmacı ve teslimiyetçi politikalar izleyen İsveç sendikalarından kaçış tüm hızıyla sürüyor. Son 15 yıl içinde sendikalarda örgütü işçilerin oranı yüzde 85’ten yüzde 71’e geriledi.


Uzlaşmacı ve teslimiyetçi politikalar izleyen İsveç sendikalarından kaçış tüm hızıyla sürüyor. Son 15 yıl içinde sendikalarda örgütü işçilerin oranı yüzde 85’ten yüzde 71’e geriledi. Sendikalar, en fazla sağcı koalisyon hükümeti döneminde üye kaybettiler. Sadece 2006-2008 yıllarında sendikalarda örgütlü işçilerin sayıları yüzde 6 oranında geriledi.
Uzun yıllar boyu sendikalardaki gelişmeleri izleyen Lund Üniversitesi Öğretim Üyesi Anders Kjellberg, sendikalardan kaçışın tarihsel olduğunu, son 100 yıl içerisinde ilk kez bu kadar hızla örgütlenme oranının düştüğünü söyledi. Kjellberg, kriz dönemlerinde sendikaların üye sayılarının arttığına, ancak 1920 yılında yaşanan büyük krizden bu yana son yaşanan krizde sendikaların üye kaybettiklerine dikkat çekti. Bunun temel nedeni olarak da sağcı koalisyon hükümetinin, işçilerinin sendikalara ödedikleri işsizlik ödencesini aşırı ölçüde artırmasını gösterdi.
En fazla üye kaybedenler ise son iki yıl içinde yüzde 8 oranında kaybederek örgütlenme oranları yüzde 57’ye gerileyen özel hizmet sektöründe faaliyet gösteren sendikalar oldu. Sadece işçi sendikaları değil, memur sendikaları da üye kaybettiler. Memur Sendikaları Konfederasyonu (TCO) üyesi sendikalar da son iki yıl yüzde 5 oranında üye kaybettiler. Memurların örgütlenme oranları yüzde 72’ye geriledi.
PATRON ÖRGÜTLERİ GÜÇLENİYOR
İşçi sendikalarının üye kaybetmelerine karşılık işveren örgütleri güçleniyor. Geçtiğimiz yıl işveren örgütlerine üye olan firmaların oranı yüzde 85’e yükseldi. Özel sektörde çalışan işçilerden sadece yüzde 65’i sendika üyesi iken, işverenlerin yüzde 80’i örgütlü. Anders Kjellberg, üye kaybının sürmesi halinde emekçilerle işverenler arasındaki güçler dengesinin emekçiler aleyhine bozulacağı ve bunun da büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.
SENDİKACILARDAN ÖZELEŞTİRİ
TCO Genel Başkanı Sture Nordh, üye kaybetmelerinin en büyük nedeninin işsizlik kasası ödentileri olmasının, sendikaların sorumluluğunu azaltmadığını; sendikaların, görevlerini yerine getirmediklerini ve iş piyasasındaki gelişmelere ayak uyduramadıklarını söyledi. North, toplusözleşmelerin önemini anlatmak ve gençleri sendikaya kazanmak için kampanya başlatacaklarını açıkladı.
DÜNYA GENELİNDE KAN KAYBEDİYOR
Sendikaların üye kaybetmeleri, sadece İsveç’e özgü bir olgu değil. Gelişmiş kapitalistler ülkelerin birçoğunda sendikalar üye kaybediyorlar. Son 8 yıl içerisinde işçilerin sendikalarda örgütlenme oranları Danimarka ve Finlandiya’da yüzde 5 oranında düşerek, sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 71’e geriledi.
2000-2008 yılları arasında işçilerin örgütlenme oranları, Norveç’te yüzde 53’ten 52’ye, İngiltere’de yüzde 30’dan 27’ye, Almanya’da yüzde 25’ten 18’e, Japonya’da yüzde 21’den 18’e, ABD’de ise yüzde 13’ten 12’ye düştü.
Fransız sendikaları ise yüzde 8’lik örgütlenme oranını korumayı başardılar.
En fazla üye kaybeden ise İsveç sendikaları oldu. Yüzde 10 oranında üye kaybeden İsveç sendikaları, örgütlenme oranı en yüksek olan sendikalar olma niteliklerini yitirdiler. (Stockholm/EVRENSEL)
Murat Kuseyri
www.evrensel.net