DEÜ Hastanesi’nde emekçiler birleşti

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri, işyerlerinde yaşanan sorunlara karşı bir araya gelerek bir Platform oluşturdular. Doktor, hemşire, teknisyen, büro çalışanları ve temizlik işçilerinden...


Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri, işyerlerinde yaşanan sorunlara karşı bir araya gelerek bir Platform oluşturdular.
Doktor, hemşire, teknisyen, büro çalışanları ve temizlik işçilerinden oluşan Dokuz Eylül Emekçileri Platformu, birbirinden bağımsız ve yalnız birer unsur haline getirmeye çalışanlara karşı bir araya geldiklerini belirtti. SES, Eğitim-Sen ve Genel-İş sendikalarının bir araya gelmesiyle oluşturulan Platforma ilişkin dün öğle saatlerinde bir basın açıklaması yapıldı.
Hastane önünde bir araya gelen emekçiler adına konuşan SES üyesi Deniz Koçer, yapay ayrımlarla kendilerinin bölünemeyeceğini belirterek, birlikte çalıştıkları ama farklı ücretler aldıkları mesai arkadaşlarıyla aralarındaki iş barışını bozmayacaklarını dile getirdi.
Koçer, uygulanan politikaların sağlık, çalışma ve yaşam alanlarını doğrudan ve dolaylı yoldan etkilediğini belirterek, “Öğretim üyesi, akademisyen, hekim, ebe, hemşire, temizlik personeli, teknisyen, eczacı, büro çalışanı, öğrenciler olarak hastanemizde, üniversitemizde, kentimizde, ülkede ve hatta dünyada yaşananlar hepimizi etkiliyor. Yaşananları kendi ortak çıkarlarımız lehine değiştirme gücüne sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.
Koçer, güvencesiz çalışmanın en önemli nedenlerinden olan taşeronlaşmaya hep birlikte dur demek, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini sağlamak, üniversite hastanesinin özelleştirilmesine karşı çıkmak için mücadele edeceklerini belirtti. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net