Kentsel ranta vergi 2010’da

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen kentsel rantlara gelecek verginin, yeni Gelir Vergisi Kanunu ile 2010 yılında devreye girmesi planlanıyor.


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen kentsel rantlara gelecek verginin, yeni Gelir Vergisi Kanunu ile 2010 yılında devreye girmesi planlanıyor.
Kentlerde imar değişikliği, metro, yol, alışveriş merkezi gibi etkenler sonucu yüksek miktarda gayrimenkul rantı oluşması maliyeyi daha önce harekete geçirmişti. Maliye şimdi kentsel rantlara vergi getirmeyi düşünüyor.
Maliye Bakanlığı, 2010 yılı Bütçesinin TBMM’ye sevk edilmesinin ardından yeni Gelir Vergisi Taslağına yoğunlaşacak. Daha önce Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nce ortaklaşa hazırlanan taslakla ilgili olarak önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e brifing verilecek.
Brifing sırasında ya da daha sonraki toplantılarda gelir vergisi oranları, kentsel rantların ve zirai kazançların vergilendirilmesi, esnafın durumu ve vergi güvenlik müesseseleri gibi kritik konulardaki alternatifler de masaya konulacak.
Maliye bakanının görüşüne bırakılan konular, Şimşek’le yapılacak görüşmeler sonucunda netleştirilecek ve Taslağa da son şekli verilecek. Gelir Vergisi Kanun Taslağı, daha sonra da Başbakanlığa gönderilecek. Maliye Bakanlığı, yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun Meclis’te biran önce yasalaşmasını ve 2010 yılı başlarında yürürlüğe girmesini hedefliyor.
10 YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ
Yeni Gelir Vergisi Taslağı, mevcut kanunda geniş çaplı değişiklikler öngörüyor. Taslak, yol, metro, köprü, park, okul, hastane gibi kamu hizmetleri sonucunda sahibine rant sağlayan gayrimenkullerden devletin pay almasının yolunu da açıyor. Düzenlemede, kentsel rantların vergilendirilmesinde 10 yıllık bir geçiş dönemi öngörülüyor.
Taslakta yer alan düzenlemeye göre, edindiği gayrimenkulü bir yıl içinde satanlar, elde edilen rant gelirinin yüzde 10’unu düşecek, geri kalan yüzde 90’ı için beyanda bulunup, gelir vergisi ödeyecek.
Gayrimenkulünü 2. yılda satanlar, değer artış kazancının yüzde 20’sini düşüp, yüzde 80’inin vergisini verecek.
TARIMA VERGİ
Zirai kazançların vergilendirilmesi: Taslakta, defter tutmak zorunda olup olmadıklarına bakılmaksızın çiftçi niteliğine haiz gerçek kişilerin elde ettikleri zirai kazançların, hasılatları üzerinden vergi kesintisi yapılmak suretiyle vergilendirileceği belirtiliyor.
Taslakta, verimliliğin artırılmasına dönük arazi birleştirme işlemlerinin teşviki için arazilerini birleştirerek üretim yapan çiftçilere düşük oranlı vergi uygulanması hükmü de bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
www.evrensel.net