Doğan Yayın’a rekor ceza

Doğan Yayın Holding’in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim’e 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda...


Doğan Yayın Holding’in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim’e 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda, toplam 3.76 milyar lira vergi aslı ve cezası kesildi.
Doğan Yayın Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada, vergi inceleme raporlarında yer alan tüm iddialara karşı, uzlaşma dahil her türlü yasal hakkını kullanacağı belirtildi. Açıklamaya göre söz konusu tutarın 1.88 milyar liralık bölümünü vergi aslı, 1.88 milyar liralık bölümünü vergi ziyai cezası, 60 bin liralık kısmını usulsüzlük cezası ve 282.173 liralık bölümünü de özel usulsüzlük cezası oluşturuyor.
Yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, ilmühabere bağlanmış hisselerin değişiminde KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla ilk kez karşı karşıya kalındığına dikkat çekilen açıklamada, vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan uygulamaların, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu vurgulandı.
YABANCI ORTAK GÖZDAĞI!
Açıklamada, “Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; köklü bir şirketleşme kültürüne ve gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip ülkemizde, senede/ilmühabere bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönünde yapılacak yorumların, özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır” denildi.
Yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların özellikle son beş yılda Türkiye’ye yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda, iştirak hissesi satın almak suretiyle, birçok Doğan Holding şirketine iştirak ettiği hatırlatılarak şöyle devam edildi: “Vergi inceleme raporundaki iddia kabul gördüğü takdirde, son beş yılda iştirak hissesini satmış birçok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyai cezası hesaplanması gündeme gelecektir.” (İSTANBUL)
www.evrensel.net