Selzedeler şimdi de işlemlerle boğuşacak

Ekonomiye maliyeti milyonlarca doları bulması beklenen, İstanbul ve çevresindeki sel felaketinde mal kaybına uğrayan vergi mükellefleri...


Ekonomiye maliyeti milyonlarca doları bulması beklenen, İstanbul ve çevresindeki sel felaketinde mal kaybına uğrayan vergi mükellefleri, ilerde mali ve hukuki sorunlarla boğuşmamak için bir dizi yasal işlem yapmak durumundalar.
Selzede mükellefler için yol haritası çıkaran İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, henüz yaraları taze olan selzedelerin adeta zamanla yarışarak 15 gün içinde dava açması gerektiğini bildirdi. İSMMMO Başkanı selzedeleri, yasayla belirlenen bu süreyi kaçırmama konusunda uyarırken mağdurlara bu konuda kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirtti.
Arıkan, mağdur mükelleflerin vergi idaresine, ticaret mahkemesine zamanında başvuru yapmasının önemine değinirken şu bilgileri verdi: “Takdir komisyonu selde kaybedilen malların ve diğer varlıkların bedelini tespit ederler. Ancak selzede mükelleflerin sadece bu bedeli tespit ettirmesiyle olay bitmiyor. Mükellefler ayrıca dilekçeyle vergi dairesine başvurmalı. Selzede işletmelerin, yetkili ticaret mahkemesine de 15 gün içinde dava açması gerekiyor. Aksi takdirde ileride yüklü vergi ve cezalar ile karşılaşmaları olası. Mağdur mükellefler bu sürede dava açmadığı takdirde defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Sel felaketinin olduğu Çatalca, Silivri, İkitelli, Başakşehir ve civarı bölgeler ticaret mahkemesi olarak, Bakırköy Ticaret Mahkemeleri’nin yetki çevresine girmektedir.”
İSMMMO Başkanı Arıkan’ın verdiği bilgiye göre, selzedeler ilerde herhangi bir cezayla karşılaşmamak için bir dizi başvuru yapmak durumundalar.
VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU
Mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespitini istemeliler. Dilekçeye zayi olan malların listesi, itfaiyeden, belediye zabıta müdürlüğünden alınacak tespit tutanağı, selde kaybolmuş veya bozulmuş ticari defterler ve belgeler de eklenmelidir.
YİTİRİLEN MALLARIN KDV DURUMU
KDV Kanununun 30. maddesinin C bendinde konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre selde zayi olan mallara ait yüklenilen ve indirilen KDV’nin daha sonra ilave edilmesi gerekmez.
SİGORTA ACENTESİNE BAŞVURU
Mallarını ve diğer varlıklarını sigorta ettiren vergi mükelleflerinin, ilgili sigortaya müracaat ederek ekpertiz aracılığı ile değer tespiti yaptırması gerekir. Sigortadan alınacak tazminat muhasebe kayıtlarına gelir olarak intikal ettirilir.


İŞLETMELER ZAMANLA YARIŞIYOR
Vergi mükelleflerinin, işyeri merkezinde yetkili olan ticaret mahkemesine yine dilekçe ile dava açarak zayi olan ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgeyi alması gerekiyor. Konuya ilişkin TTK maddesinin açıklamasına göre;
TTK 68.maddesinin son fıkrası gereği; tacir, ticari işletme, bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, zayii öğrendiği andan itibaren on beş gün içinde yani olayın olduğu 07.09.2009 tarihinden itibaren 23.09.2009 tarihine kadar ki süre içinde bu davayı açabilir. Aksi takdirde karşılaşabileceği mali ve hukuki sorunlarda defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır.
(İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net