Talepler ortak mücadele de ortak olsun

Adana’da üç ayrı konfederasyona bağlı eğitim sendikasının eğitim ve eğitim emekçilerinin sorunlarına yönelik ortak hareket etmesi, Gaziantep’te de sendikaları bir araya getirdi.


Adana’da üç ayrı konfederasyona bağlı eğitim sendikasının eğitim ve eğitim emekçilerinin sorunlarına yönelik ortak hareket etmesi, Gaziantep’te de sendikaları bir araya getirdi.
KESK’e bağlı Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmişti. Ersönmez, açıklamasında eğitim emekçilerinin taleplerinin AKP Hükümeti tarafından görmezden gelindiğini belirterek, ortak mücadele çağrısında bulundu. Kamu emekçilerini grevli, toplu- sözleşmeli sendika hakkı için mücadeleyi de kapsayan bu çağrıya Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen ve Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen’den olumlu yanıt geldi.
EMEKÇİLERİN BİRLİKTELİĞİ
Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, kamu emekçileri ile hükümet arasında yapılan görüşmede ise kamu emekçilerinin söz hakkının olmadığına dikkat çekti. Bunun içinde grevli toplusözleşme için ortak mücadele çağrısını yineleyen Ersönmez, mücadelenin sürdüğünü belirti. Ersönmez, “Ancak geçtiğimiz dönem içerisinde çok kitlesel eylemler de yapmış olmakla birlikte bu alanda örgütlü diğer sendikalarla ortak bir mücadele hattı oluşturamadığımız, mücadeleyi toplumun geneline yayamadığımız için sonuç alamadık” dedi. Ersönmez, “Biz birlikteliğe sadece ayrı ayrı sendikaların yapmakta oldukları eylemleri birlikte yapmaları olarak da bakmıyoruz. Ortak mücadeleden kastımız ilkeler etrafında oluşturulacak, sendikaların örgütlü oldukları her alanda köylerden büyük kentlere kadar emekçi halkı da ortak talepler etrafında mücadeleye çekecek, bir çekim merkezi olacak bir birliktelikten söz ediyoruz. Aksi taktirde sadece eylemlerde ya da geçici olarak oluşturulan birlikteliklerin sorunları çözümü için yeterli olamayacağını düşünüyoruz” dedi.
AKP EMEKÇİ DÜŞMANI
Ramazan ayında toplu görüşmelerden emekçilere müjdeli bir karar çıkmasını beklediklerini belirten Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Bekir Avan, AKP Hükümetinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avan AKP hükümetini emekçi düşmanı olarak ilan ettiklerini belirtti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 2004’te “Size grevli- sözleşmeli sendika hakkı veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?” sözlerini hatırlatan Avan, geçen 5 yıla rağmen Başbakan’ın bu vaadini yerine getirmediğini söyledi. Emekçilere halka kaynak yok diyen hükümetin patronlara, yerli ve yabancı sermayeye trilyonları aktardığını belirten Avan “Bir tarafta işsizlik, açlık, yoksulluk içerisinde bir halk, diğer tarafta sermayesine sermaye katan patronlar. Bu ülkenin zenginlikleri birilerinin cebine aktarılıyor. AKP Hükümeti toplu görüşmelerde yıllardır sürdürdüğü tutumuyla bize meydanları işaret ediyor. Biz de taleplerimiz için meydanlarda meşru ve yasal olan her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi. Diğer sendikalarla mücadelenin ortaklaştırılması konusunda konfederasyonları Kamu-Sen bazında görüşmelerin devam ettiğini belirten Avan, “Bu konuda bütün sendikalara kapımız açık. Ortak mücadelenin konfederasyonlar düzeyinde mi, eğitim iş kolunda mı yoksa şubeler bazında mı oluşturulacağı konusunu görüşüp kararlarımızı alacağız” diye konuştu.
EMEK PLATFORMU ÖRNEK OLABİLİR
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Zekeriya Efiloğlu, kamu emekçilerinin grevli, toplusözleşmeli sendika hakkının Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası hukuk ve İLO sözleşmelerinde tanınmasına rağmen hükümetin bu konuda tutumunda ısrar ettiğini söyledi. Mücadelenin ortaklaştırılmasının kamu emekçilerinin çıkarına olduğunu belirten Efiloğlu, Gaziantep’te mücadelenin en güçlü olduğu dönemin Emek Platformu dönemi olduğunu ve o dönemde Gaziantep’in gördüğü en büyük mitingin bu dönemde yaşandığını hatırlattı. Efiloğlu aynı birlikteliği yeniden oluşturmak gerektiğini ve istenirse bunun başarılabileceğini dile getirdi. Eğitim Sen Şubesinin çağrısını olumlu bulduğunu belirten Efiloğlu “Kamu emekçilerinin ekonomik sosyal talepleri ve özlük haklarının korunması için birlikte ve güçlü bir mücadele hattı oluşturmalıyız. Eğitim Bir-Sen olarak biz her türlü ortak çalışma ve eylemin örgütlenmesine açığız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.


KAMU-SEN EYLEMLERE BAŞLADI
Hükümetle kamu emekçileri sendikaları arasında yapılan toplu görüşme sürecinin, hükümetin uzlaşmaz tutumu sonucu tamamlanmasının ardından, sendikalar eylemlilik sürecini başlattı. Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Gaziantep şubeleri, Yeşilsu önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bekir Avan, AKP Hükümeti’nin bugüne kadar masada üzerinde anlaşılan mutabakat metinlerini hayata geçirmediğini söyledi. Avan, Kamu-Sen olarak kendilerinin gösterdiği bütün samimiyete rağmen kamu emekçilerinin sorunlarının çözülmediğini, aksine hükümetin keyfi tutumlarından kaynaklı olarak sorunların daha da arttığını belirtti. Bundan sonra bütün kamu kurumlarının önü eylem alanıdır” diyen Avan, “Hak alma mücadelemiz sarsılmaz bir iradeyle devam edecektir” dedi.
(Gaziantep/EVRENSEL)
Abdullah Çiloğlan
www.evrensel.net