‘Sağlıkta dönüşüm anayasaya aykırı’

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TTB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ne ekonomik ne de idari açıdan sürdürülebilir olmadığını belirterek...


Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TTB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ne ekonomik ne de idari açıdan sürdürülebilir olmadığını belirterek, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. İsmail Mete İtil dün yaptığı yazılı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile aile hekimliği ve sevk sistemi çalıştığı anda, döner sermaye sisteminde büyük çöküşlerin yaşanmasının kaçınılmaz olacağını ve sistemin, hekimi kazanmayı düşünmediği için başarılı olmasının da zor olduğunu dile getirdi. İtil, sosyal güvenlik sistemindeki açıkların fazla olduğu öne sürülerek gerçekleştirilen yasal değişikliklerin sosyal güvenlik sisteminde daha büyük açıklara yol açtığını belirtti. Sevk sistemi çalıştırılmazsa, böyle bir tedavi giderinin sosyal güvenlikte kapatılamaz açıklara yol açabileceğine işaret eden İtil, bazı devlet hastanelerinin döner sermayelerine haciz geldiğini, bunun çalışanların aldıkları ücretlere yansıdığını ifade etti.
ÖZEL SEKTÖRE 5 MİLYAR DOLAR
İtil, özel sektöre 2008 yılında 5 milyar dolara yakın para aktarıldığı halde, özel sektörde de iflasların artmaya başladığını kaydetti. “Başarılı” denilen sistemde hekimlerin 2007 yılında yürürlüğe giren yönetmeliklerle serbest çalışma haklarının engellendiğini, özel hastanelerin kadrolarının kontrol altına alındığını belirten İtil, tedavi masraflarının bütçe talimatlarıyla düşürüldüğünü, 2008 yılında 26 milyar dolar SGK açığının olduğunu ifade etti.
“Tam gün” yasasının çıkması halinde, üniversitelerin darboğaza gireceğini, tek tipleştirildiği için de eğitimin kalitesinin düşeceğini dile getiren İtil, kamuda çalışan hekimlerin önce yüksek döner sermayelerle muayenehanelerinin kapatıldığını daha sonra da bu döner sermayelerin sürdürülebilir olmadığının görüldüğünde, dışarıya kaçmasınlar diye 15 şubat yönetmelikleriyle kıpırdayamaz hale getirildiğini dile getirdi.
‘SESSİZLİK YILGINLIKTAN’
İtil, hekimlerin sessizliği ve tepkisizliğini de, “sistemin başarısına” değil, “yılgınlık ve yenilmişlik duygusuna” bağladı. İtil, Türkiye’de hekimlerin büyük zorluklar içerisinde çalıştığını, TCK’da hekim hatalarının da kasıtla işlenen suçlar kapsamında değerlenildiğini, dünyadaki birçok ceza kanununda hekime yönelik hapis cezasının olmadığını ve hekim hataları nedeniyle ödenen tazminat tutarlarının trilyonları bulduğunu bildirdi.
“Uygulanan politikaların başarılı olduğu konu, hekimi halkın gözünde küçük düşürmek ve hekime yönelik şiddeti arttırmak olmuştur” diyen İtil, hekimlerin büyük zorluklar içerisinde çalıştıklarına da vurgu yaptı. Meclis’te bekleyen tasarının “Siyasi bir hata olacağı” uyarısı yapan İtil, birçok maddesinin anayasaya aykırı olduğunu belirttiği tasarının yasalaşması halinde haklarını hukukta arayacaklarını bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net