Vatandaş parasını en çok kiraya verdi

Hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2008’de yüzde 19.2 artarak 1626 TL’ye yükseldi. Tüketim amaçlı harcamalarda en yüksek payı yüzde 29.1 ile konut ve kira harcamaları aldı. Bunu yüzde 22.6 ile gıda ve içecek izledi.


Hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2008’de yüzde 19.2 artarak 1626 TL’ye yükseldi. Tüketim amaçlı harcamalarda en yüksek payı yüzde 29.1 ile konut ve kira harcamaları aldı. Bunu yüzde 22.6 ile gıda ve içecek izledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Yılı Hane Halkı Bütçe Araştırması’nı açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı, yüzde 29.1 oranıyla konut ve kira harcamaları aldı.
Hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 22.6’sının da gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştuğu belirlendi. Türkiye genelinde yapılan tüketim harcamaları içinde gıda ve içeceğin payı, önceki yıla göre düşerken, konut ve kiranın payı artış gösterdi. Önceki yıl harcamalarda gıda ve içeceğin payı yüzde 23.6, konut ve kiranın payı yüzde 28.9 düzeyinde gerçekleşmişti.
Harcamalar içinde gıda ve içeceğin payı 1 puan düşerken, konut ve kiranın payı 0.2 puan arttı.
GIDADA GELİR FARKI
Türkiye’de hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması önceki yıla göre yüzde 19.2 artarak 1626 TL’ye yükseldi. Bu tutar kentsel yerlerde 1808 TL, kırsal yerlerde ise ortalama 1183 TL olarak tahmin edildi.
Düşük gelirli hane halklarının, yüksek gelirli hane halklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdığı belirlendi. Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay yüzde 33.7 iken, beşinci yüzde 20’lik gruptaki hane halklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın yüzde 17.2 olduğu gözlendi.
Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci yüzde 20’lik grup için yüzde 0.7 olurken, beşinci yüzde 20’lik grup için yüzde 3 oldu.
YOKSULUN EĞİTİME PARASI YOK
Toplam gıda harcamasının yüzde 13.5’ini gelire göre sıralı birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halkları, yüzde 27.8’ini ise beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halkları yaptı.
Konuta yapılan harcamaların yüzde 9.6’sı birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halklarına ait iken, yüzde 33.1’i beşinci yüzde 20’lik grupta yer aldı.
Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci yüzde 20’lik grubun payı yüzde 3.3 iken, beşinci yüzde 20’lik grubun payı yüzde 56.6 oldu. (ANKARA)
www.evrensel.net