IMF yeni yol haritasından memnun

Washington’daki IMF merkezinden Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan imzasıyla yapılan açıklamada, “Türk yetkililerinin, ülkenin kamu finansmanındaki bozulan gidişatı göreceli olarak tersine çevirmeyi...


Washington’daki IMF merkezinden Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan imzasıyla yapılan açıklamada, “Türk yetkililerinin, ülkenin kamu finansmanındaki bozulan gidişatı göreceli olarak tersine çevirmeyi, özel sektördeki faaliyeti artırmayı ve sağlam ekonomik büyümeyi yeniden tesis etmeyi hedefleyen orta vadeli çerçeve planına ilişkin açıklaması cesaret verici” denildi.
IMF açıklamasında, planın, küresel krizin Türkiye’ye etkisini de yansıtacak şekilde, gerçekçi makro ekonomik yaklaşımları içerdiği ve kamu borcunun 2011’e kadar gayri safi yurtiçi hasılaya oranla istikrara kavuşturulması ve 2011’den itibaren azaltılması gibi bir hedefle birleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Türkiye’nin, uzun dönemde akıllı bütçe hedefleri oluşturma yönünde mali kuralın sunulması planının da memnuniyetle karşılandığı” ifadesi yer aldı.
Türkiye’nin kamu borcunu kontrol altına alma hedefini karşılaması için bazı kilit harcamalara ilişkin politikalar da dahil olmak üzere, destekleyici tedbirler ve yapısal reformlar gerçekleştirilmesinin gerekli olacağı belirtildi.
SİYASİ DİYALOG TEMENNİSİ
Açıklamada, “Türk yetkilileriyle siyasi diyalogumuzun devam etmesini bekliyoruz” denildi.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2010-2012 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanmıştı. (WASHINGTON)


ŞENER EKONOMİK PROGRAMI BEĞENMEDİ
Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, hükümetten, ülke ekonomisini küresel dalgalara teslim edip tahrip etmekten vazgeçmesini, yeni bir ekonomik program hazırlamak için kolları sıvamasını istedi.
Şener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan orta vadeli ekonomik programı eleştirdi. Orta vadeli programın Türkiye’nin ne derin krize sokulduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Şener, hükümetin, işbaşında kaldığı sürece işsizlik üreteceğini ilan ettiğini belirtti.
Şener, önümüzdeki dört yıl boyunca işsizlikle birlikte bütçe açıklarının da devam edeceğine işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti: “İç borç çevirme oranı yüzde 112’ye çıkacak diyor. Halktan topladığımız vergilerle borç ödeyeceğiz diyor. Borçları artırarak kamu bankalarını, elektrik dağıtımını, şeker fabrikalarını, telekomünikasyonu ve limanları yabancılaştırarak günü idare edeceklerini ilan ediyor.”
www.evrensel.net