GÖZLEMEVİ

 • Günümüzde ağızlarının içinden mır mır mırıldanan sizler… Kendinizi bugüne değin daima çoban, halkı da “koyun” olarak bellediniz.


  Günümüzde ağızlarının içinden mır mır mırıldanan sizler…
  Kendinizi bugüne değin daima çoban, halkı da “koyun” olarak bellediniz.
  “Koyun”larınızın her türlü isteğini “başkaldırı” olarak değerlendirdiniz.
  İstekler haklı ve yerli yerinde de olsa, inatla yerine getirmediniz.
  Sürünüzü silahla yönetmeyi denediniz.
  Tabancalarınızın sapını ölümle süslediniz.
  Ölümün kol gezdiği Diyarbakır Hapishanesi’ni morg ilan ettiniz.
  İnsanlara acı çektirdiniz, işkence/ler ettiniz…
  Dağ yönüne ittiniz.
  Silaha sarılınınca: “Olamaz,” dediniz.
  Başkaldırının nedenine inmediniz,
  incelemediniz,
  çözüm üretmediniz,
  şikayetleri dinlemediniz.

  Karda yürürken ayakkabıların altından çıkan kart-kurt seslerinden söz ettiniz.
  Sadece öldürmeyi yeğlediniz.
  Hukuku taze ekmek gibi tuza banıp yediniz.
  Adaleti ananızın ak sütü sanıp lıkır lıkır içtiniz.
  Böylece barışı bitirdiniz.
  Devlet eliyle cinayetler işlediniz.
  Görevli subayları “katile” çevirdiniz.
  Polisi “işkenceci” ettiniz.
  Gizli tanıkların sonradan gösterdikleri adreslerdeki mezarlara cesetleri indirdiniz.
  Karşınızdaki örgütün giderek çeteye dönüşümünü sadece seyrettiniz.
  Susurluk çetesini görmezden geldiniz,
  12 Eylül Estergonunu “meşru” ilan ettiniz.
  Bilerek ve isteyerek halkı, “türbanlı türbansız”, “sağcı solcu”, “Sünni-Alevi” diye ikilediniz.
  Binlerce militanı olan, otuz yıla yakın bir süredir koskocaman bir orduyla savaşan, elektrik santralı kurabilen, baraj yapabilen, dünyaya yayılmış bir namı bulunan, geniş finans kaynaklarına ve önemli biçimde halk desteğine sahip PKK’ya terör örgütü dediniz.
  Otuz yıldır her keresinde “terör örgütünü vurmaktan” söz ettiniz, “vurmak” uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm araç-gereçlerini modernize ettiniz.
  “Asimetrik savaş” koşullarına göre yeni projeler geliştirdiniz.
  Bilgisayar kumandalı uçaklar ve helikopterler ürettiniz.
  Kullanıcısı olmayan uçak, helikopter gibi uçan platformları istedikleri zaman harekete geçirip, hedefi vurdurtabilecek silahlar ithal ettiniz.
  Yüz milyarlara varan dolarları yediniz, bitiremediniz.
  Hiçbir sorunu çözemediniz, PKK’nın dağlarda kol gezmesini önleyemediniz.
  PKK’yı yok edeceğim derken meşruiyetlerinizi, varlık nedenlerinizi yitirdiniz.
  PKK’nın “ne olduğu”na daha hâlâ karar veremediniz, verebildinizse de “koyun”larınızdan pek bir güzel gizlediniz.
  Bizi/bizleri ister istemez yeni bir devlet, yeni bir toplum özlemi içine çektiniz.
  Mafya babalarıyla “kader birliği” ettiniz.
  JİTEM’i eleştirenlere önce sitem ettiniz, sonra JİTEM’in varlığını külliyen inkar eylediniz.
  Güneydoğu’da işlenen on yedi bin faili meçhul cinayetin hesabını veremediniz.
  Böylelikle “suç özgürlüğü” kavramını geliştirdiniz.
  Yetinmeyip, devletin ve halkın rollerini kendinize göre belirlediniz.
  Gerçekleri görmemizi engellediniz.
  * * *
  Sizi gidi yüzü koyun gibi anlamsız, onursuz “yerli malı-yurdun malı” Cizvitler siziii...
  Koca bir halk topluluğunu yüzükoyun yere devirip, koyun eylediniz.
  ÜSTÜN AKMEN
  www.evrensel.net