TİHV: İnsan Hakları Ulusal Kurumu bağımsız olmalı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), hükümetin oluşturmayı planladığı İnsan Hakları Ulusal Kurumu’nun ‘bağımsız’ olmasını istedi.


Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), hükümetin oluşturmayı planladığı İnsan Hakları Ulusal Kurumu’nun ‘bağımsız’ olmasını istedi. Vakıf, hükümetin kendilerinden görüş almamasını, aldığı görüşleri de uygulamamasını eleştirdi.
Raporda, bundan önceki girişimlerin hepsinde de yasa tasarısı hazırlıklarının emrivaki niteliğinde olduğu ve gerekli bilgilendirme ve paylaşımlar yapılmadan yürütüldüğü hatırlatıldı.
OLMAZSA OLMAZLAR
TİHV Ulusal İnsan Hakları Kurumu için olmazsa olmazlardan bazıları şöyle:
*Anayasal ya da yasal temeli olmalı.
*Hukuksal dayanak sadece oluşumu değil, yetkileri açısından da açık ve net olmalı.
*Oluşturulacak kurum, bağımsızlığına etki edebilecek bir mali kontrol altında bulunmamalı.
*Kurumun görev ve işlevlerini etkin ve bağımsız olarak yerine getirebilmesi için kurumun üyeleri, üyelikleri süresince ve görevleriyle bağlantılı olarak gerekli ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olmalı.
*Hükümetin herhangi bir yürütme organı tarafından atama yapılmamalı.
*Kurum, yürüteceği çalışmalar için gerekli olan personeli sadece kendi belirlediği gereklilikler ve kriterler dahilinde seçme ve işe alma yetkisine sahip olmalı.
*Kurum habersiz ve sınırsız ziyaret yetkisine sahip olmalı.
*Kurum, raporlar düzenleyerek kamuoyuna hesap verebilmeli, tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip olmalı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net