Paralar tarihi anlatır

Eski paralar kullanıldıkları dönem hakkında bize neler anlatır merak ettiniz mi? Bulunan her sikke aslında dönemlerini simgeleyen bulunmaz göstergelerdir.


Eski paralar kullanıldıkları dönem hakkında bize neler anlatır merak ettiniz mi? Bulunan her sikke aslında dönemlerini simgeleyen bulunmaz göstergelerdir. Onlardan yola çıkarak çağı okumak da mümkün. Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde 29 Eylül’de açılacak Sikkeler Ne Anlatır sergisinde bunu görmek mümkün.
Sergi Orta Çağ Anadolu sikkelerinde simgeler ve çok kültürlülük temasına uygun düzenlendi. Türklerin 12. yüzyıldan itibaren fetihler yoluyla egemen oldukları Anadolu topraklarında yerleşik ve göçer toplumların birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan bir sanat türü sikkelerin yapılışını da etkiledi.
Dönemin çatışma ve uzlaşı noktaları, iktidar çekişmeleri bu sikkelerden okunabiliyor. Örneğin bir yüzünde Bizans kralına taç giydirme töreninin tasvir edildiği, diğer yüzündeyse Danişmend hükümdarının adının Arap harfleriyle yazılı olduğu Danişmend sikkesinde olduğu gibi... (KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net