KESK üyeleri hedefleri belirgin ve sonuç alıcı program istiyor

KESK, Ege illerini kapsayan bölge toplantısını geçtiğimiz cumartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.


KESK, Ege illerini kapsayan bölge toplantısını geçtiğimiz cumartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
KESK Genel Başkanı Sami Evren ve merkez yöneticilerinin katıldığı toplantıda, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Balıkesir illerinden KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticilerinden oluşan 100 dolayında katılımcı vardı.
Kasım ayında uyarı grevi yapmayı hedefleyen KESK’in bu kadar sınırlı sayıda katılımla toplantı yapması, yapılacak eylemin de şimdiden ne kadar etkili olacağını tartışılır hale getiriyor.
Zaten toplantıya da, KESK’teki bu daralma ve yukarıdan alınan kararların aşağıya benimsetilmesi tarzına yönelik eleştiriler damgasını vurdu.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2010 toplu görüşme masasında yer almayan KESK’in dışarıda yaptığı eylemlerin de ‘sonuç alıcı ve ses getirici’ olmaması, kamu emekçilerinin sürece dahil olmayıp eylemlerin sadece yöneticilerin ve az sayıdaki aktif üyenin katılımıyla yapılması ve KESK’in gücünü yansıtmaktan uzak olması, ciddi bir gözden geçirmeyi gerektiriyor.
SONUÇ ALICI PROGRAM
Bütün bu olumsuzluklara rağmen bölge toplantısı, KESK merkezi tarafından alınan, kasım sonunda bir günlük uyarı grevi yapılması kararının nasıl hayata geçirileceğinin tartışıldığı bir bilgilendirme toplantısı formatında oldu. Kararların merkezi olarak alınıp tabana deklare edilmesi ve sadece yöneticilerin, “sendika aktivistleri”nin eylemden eyleme koştuğu mücadele biçimi, uzun yıllardır diğer emek örgütlerinin de uyguladığı ve bugün mücadeleden kopuk işçi yığınlarının oluşmasına neden olan bir süreç olarak bilinmektedir. KESK’in de hızla bu modele yönelmekte olduğu, getirilen eleştirilerden. Kriz nedeniyle binlerce kişinin işini kaybettiği, yine kriz gerekçesiyle hakların gasp edildiği, okulların bin bir sorunla açıldığı, hastanelerde katkı paylarının alındığı, kamu emekçilerinin güvencesiz çalıştırılmasının yaygınlaştırıldığı bir dönemde, “TİS yoksa grev var” gibi bir söylem yerine hedefleri daha belirgin ve sonuç alıcı bir program beklentisi var.
Toplantının ardından görüştüğümüz KESK şube başkanları ve yöneticileri, bu konulara vurgu yaparak, işyerlerinde yapılacak çalışmalarla, kendi üyeleri başta olmak üzere tüm kamu emekçilerinin sürece katılması gerektiğini belirttiler. (İzmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net