Türkiye güvencesizlikte ön sıralarda

Küresel Sendikalar Konseyi, “Dünya İnsana yaraşır iş eylem günü” nedeniyle Türkiye’de basın konferansı gerçekleştirdi.


Küresel Sendikalar Konseyi, “Dünya İnsana yaraşır iş eylem günü” nedeniyle Türkiye’de basın konferansı gerçekleştirdi.
ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda, ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, IMF Genel Sekreteri Jyrki Raina, ITGLWF Genel Sekreteri Neil Kearney, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve KESK Genel Başkanı Sami Evren’in katıldığı basın toplantısı Taksim’de Larespark Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı güvencesiz çalışmaya karşı IMF ve DB’ye yanıt niteliğinde olması amacıyla toplantı Türkiye’de yapıldı.
İlk olarak konuşan ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda, güvencesiz istihdam ölçeği ve önemi itibarıyla Türkiye’nin öncelikli çalışma ülkelerinden birisi olduğunu ifade etti. “Bazı durumlarda işçiler kimin için bile çalıştıklarını bilmiyorlar. Kimi durumlarda ise kağıt üzerinde bir işveren için çalışıyor gözüküyorlar ama aslında başka bir işverenin kontrolü altındalar” diyen Warda, çalışma düzeninin belirsizleşmesi nedeniyle işçilerin olumsuz etkilendiğini kaydetti.
SENDİKA HAKKINA SAYGI YOK
“Burada yer almamızın bir nedeni IMF’nin Türkiye’de toplanmasıdır” diyen ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, güvencesiz çalışmanın dünyanın her yerinde sorun olduğunu, ancak Türkiye’de özellikle son 20 yıldır örgütlenme, toplusözleşme ve işçi hakları konusunda ciddi bir kötüleşmenin olduğunu ifade etti. ILO normlarının Türkiye’de uygulanmadığını belirten Ryder, milyonlarca kamu emekçisine pazarlık hakkının verilmemesini eleştirdi.
Krizden en çok metal sektörünün etkilendiğini söyleyen IMF Genel Sekreteri Jyrki Raina, güvencesiz çalışmanın ve taşeron işçiğin metal sektöründe de çok yaygın olduğunu dile getirdi. İşçilerin sendika hakkına Türkiye’de saygı gösterilmediğini, bu hak gasplarını ise kriz yalanı ile kamufle ettiklerini kaydeden Raina, “Sinter Metal’de de bu yaşanmıştır. 350 işçi Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenmiştir. Patron kriz yalanını söyleyerek bu işçileri işten atmıştır. Tuzla’da onlarca işçi güvencesiz çalışmanın ürünü olarak yaşamlarını yitirmişlerdir” dedi.
ITGLWF Genel Sekreteri Neil Kearney ise tekstil sektöründe 3 milyon kişinin kayıt dışı çalıştığını söyledi.
IMF’YE YOL VERME ZAMANI
“Bugün Türkiye’de kurumsallaşmış iş ilişkilerini tahrip etmeye yönelik girişimler, ancak demokratik ülkelerde elde edilen kazançlarını yeterli görmeyen küresel sermayenin, IMF ve DB’nın rehberliğinde, gelişmekte olan ülkelerin emeklerini talan etme hamlesi olarak değenlendirilir” diyen Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, şöyle devam etti: “Hükümet ‘IMF olmasa da olur, IMF’ye mecbur değiliz’ diyor. Maden Türkiye ekonomisinin kendi yağıyla kavrulabileceği düşünülmekte o zaman IMF’ya yol verme zamanı gelmiştir” dedi. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, sermayenin küreselleşmesine karşı sendikaların küresel mücadele yürütmesi gerektiğini kaydetti.
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, “Ülkemiz son 30 yılda yasalara, kurallara rağmen düzeniz ve güvencesiz istihdam cenneti haline getirilmiştir. Türkiye’de yaklaşık 27 milyonluk işgücünün 6 milyonu işsizdir. Bunun 21 milyonu düzenli ve düzensiz olarak istihdam edilmektedir. Bu 21 milyon kişinin yüzde 46’sı sigortasız olarak kayıt dışı çalışmaktadır. Yani 10 milyon kişi yasal haklardan mahrumdur” diye konuştu.
ILO’nun Türkiye’yi kara listeye aldığını söyleyen KESK Başkanı Sami Evren, kamu emekçilerinin 8 yıldır hükümetle görüşmekte olduğunu ancak toplu pazarlık hakkının engellendiğini kaydetti. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net