EVRİM/DEVRİM

 • Burjuvazinin pazarlayamayacağı şey yok! Ne olursa, bir güzel ambalajlayıp satmaya girişiyor. Yeter ki, iyi bir fiyat ödeyen çıksın!


  Burjuvazinin pazarlayamayacağı şey yok! Ne olursa, bir güzel ambalajlayıp satmaya girişiyor. Yeter ki, iyi bir fiyat ödeyen çıksın!
  Konu halkı sersemletmek ve yeniden kazanmak, peşine takmak olunca, hangi duygu ve özlemi varsa onu satmaya başlıyor! Çoğu zaman “işporta”ya düşüyor. Adı istismar konuyor. “Din istismarı”, “ulusal istismarcılık” gibi... Bu ikisi örneğin, piyasa değerini hep koruyor görünen iki mal/meta türü. İnansın inanmasın, burjuvazi, dini istismardan vazgeçmez, geçmiyor! Ya da artık emperyalizme dönüşmüş kapitalizmiyle, Amerikan ya da başka bir büyük devlet burjuvazisi de dahil, milli istismara girişmeyen burjuvazi yoktur. Tümü ulusal davaları sömürür, istismar eder.
  Zaman zaman “değerlenen” istismar konuları da yok değildir! Olağan zamanlarda toplumun görece küçük bir bölümünü ilgilendiren konular, dönem dönem daha büyük kitleleri ilgilendirir olurlar. Bu dönemlerde “değerleri” artar. Kriz koşullarında “sosyalizm” örneğin, kapitalizmin neden olduğu yıkıntılar ve çıkmazını yaşayan daha geniş kitleler tarafından tartışılmaya başlanır. Akıllara düşmesinin önü alınamaz, ucundan kenarından da olsa tartışılmasının... Burjuvazi müdahalede gecikmez. Alıcısı olacaksa, pazarlamaktan kaçınacağı şey yoktur! Tabii maliyet hesabı yapacaktır.
  Şimdi Amerika’daki yaygın tartışma, sağlık sigortası üzerinde dönmektedir. ABD’de SSK türü bir sosyal güvenlik sistemi yoktur, hiç olmamıştır. Sağlık sigortası bireyseldir ve 40-50 milyon kişi tümüyle güvencesiz yaşamakta, tedavi olanaklarından hiç yararlanamamaktadır. Obama, seçim öncesi verdiği söz doğrultusunda, -kuşkusuz sigortasız büyük kitlenin desteğini gözeterek- “herkese sağlık sigortası” sağlamak üzere girişimde bulunmuştur. “Krize önlem” olarak ABD’de herkese belirli bir para da dağıtılmıştır. Keynesçi bir önlemdir, yapılmıştır. Sağlık sigortası da biraz böyledir; ama tartışma başlamıştır: “Sosyalist Obama!” Genellikle küçüklü büyüklü mülk sahibi kesimlerin karşı duygularını ayaklandırmak üzere Cumhuriyetçiler tarafından karşı propaganda olarak yürütülmektedir, ama başlamıştır.
  Amerika’da kriz önlemleri kapsamında ilk devlet müdahale paketini de, Kongre, “sosyalistlik” suçlaması nedeniyle reddetmişti! Oysa devlet şirket kurtarıyor, onlara bu amaçla para dağıtıyordu!
  Türkiye gibi ülkelerdeyse bırakalım sağlık, eğitim türü harcamaları, genel olarak harcamalar kısılır. Kriz karşısında kısılmıştır. IMF, hep bu önlemi önermiş, borç faizlerinin toparlanmasını ilke edinmiştir. Ama şimdi “sosyalistlik” tartışması IMF ve başkanı Strauss-Kahn’a yönelik sürdürülmektedir. Türkiye’ye “deli gömleği” giydiren ekonomi politikalarının mimarı Kemal Derviş örneğin, “Yeni bir işlevi olan IMF’ye evet, ama eskisine hayır” diyor. Eskisi kötü, ama yenisi “iyi”ymiş”! G-20 toplantısında kararlaştırılan “(Yeni) yeni dünya düzeninde her ülkenin kendi maliye politikalarını bağımsız olarak oluşturması” ve ardından “IMF’ye danışması” kararı yenilikmiş! Ve “sosyalisti Strauss-Kahn, IMF’yi yeni işlevine alıştırabilir”miş!
  Kendisi de “sosyalist”liğini vurgulayan Strauss-Kahn, son IMF toplantısında “krizin nedeninin kapitalizm olmadığını”, bunun “bir ev yanıyorsa, bundan suçlu olan ateşin kendini demek gibi bir şey” olduğunu söylüyor. Dünyanın bir numaralı emperyalist finans kurumunun başkanı olan bu kapitalizm savunucusu, müthiş “sosyalist”; evet, Fransız “Sosyalist” Partisi yöneticilerindendi. “Sosyalist” isimli bu partinin kurduğu Jospin hükümetinin ekonomi bakanıydı. Fransa’da en yaygın ve sert özelleştirme programının uygulayıcısı olmuştu. O zaman da “sosyalist”ti, şimdi de! Fransız işçilerine vurmak az geldi. Epeydir dünya işçileri ve halklarına vuruyor!
  IMF’yi “yeni”, başkanını “sosyalist” olarak pazarladığına bakılırsa, burjuvazinin IMF’ye çok ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.
  MUSTAFA YALÇINER
  www.evrensel.net