Sorunlar günden güne büyüyor

Emekli-Sen, SSGSS yasasının sağlık ve sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırdığını, insanların krizle birlikte iyice yoksullaştığını belirterek, anti-demokratik yasaların değiştirilmesi için mücadele çağrısı yaptı.


Emekli-Sen, SSGSS yasasının sağlık ve sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırdığını, insanların krizle birlikte iyice yoksullaştığını belirterek, anti-demokratik yasaların değiştirilmesi için mücadele çağrısı yaptı.
Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara'da toplanan Genel Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları açıkladı. Dün yapılan açıklamada, şimdilerde yaşanan finansal krizin tüm dünyada milyonlarca insanın işsiz kalmasına ve insanların yoksullaşmasına neden olduğu ifade edildi
IMF ve DB'nin amacının, krizle birlikte kaybettikleri prestijlerini geri kazanmak olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu sermaye kuruluşlarının alacakları yeni kararların sermayeye daha fazla sömürü olanakları sağlayacağı ve DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi emek örgütleri ile sol siyasi partilerin, IMF ve DP toplantılarına karşı başlattıkları eylemlerini desteklerini bildirdiler. Açıklamada, 12 Eylül'den itibaren özelleştirmeler sonucunda devlet tarafından herkese eşit ve parasız verilmesi gereken sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve yaşanabilir çevre gibi en temel hakların bile paralı hale getirildiği kaydedildi.
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren SSGSS'nin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, "başta milyonlarca emekli, tüm emekçileri bu yasaya karşı mücadeleye çağırıyoruz" denildi.
Büyük bir kitle olan ve sorunları günden güne katlandığı için bugün en yoksul kesimlerin başında gelen milyonlarca emeklinin AKP İktidarında daha da yoksulaştığı belirtilen açıklamada 1 Temmuz 2009'da yılın ikinci yarısı için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 1.83, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 4.5 oranında zam yapıldığı hatırlatıldı. Ülkenin hala 12 Eylül darbe anayasasıyla yönetildiği, baskı ve yasakların devam ettiği vurgulanan açıklamada, anayasanın ve tüm anti-demokratik yasalarının değiştirilmesi için mücadele çağrısı yapıldı. (ANKARA)
www.evrensel.net