Kadınlar daha kötü koşullarda çalışıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), çifte sömürü ile karşı karşıya kalan kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları için İç Anadolu Çalıştayı düzenliyor.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), çifte sömürü ile karşı karşıya kalan kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları için İç Anadolu Çalıştayı düzenliyor.
18 Ekim Pazar günü, Mimarlar Odası Salonu’nda yapılacak çalıştayda, kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları, gerek toplumsal yaşamlarında gerekse iş yaşamlarında yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlarını anlatıp, çözüm yolu arayacaklar.
Çalıştaya giderken TMMOB tarafından yapılan araştırma, kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının erkek meslektaşlarına göre daha kötü koşullarda çalıştığını ortaya koyuyor.
“Türkiye’de Mühendis-Mimar Şehir Plancıları Profil Araştırması”na göre mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortalama ücreti 1.250-1499 lira arasında değişirken, kadınların ortalama ücreti 1.000-1249 lira ile ortalamanın altında kalıyor.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir bölümü işiyle ilgili gelecek kaygısı duyarken, kaygının başında özel sektörde çalışanlar açısından istihdam sorunu, işten çıkarılma kaygısı, iş yerinin kapanması geliyor.
Erkek meslektaşlarıyla aynı işi yaptıkları halde eşitsiz ve daha düşük ücret alan, gelecek kaygıları daha fazla olan kadınlar için yapılacak bu çalıştayda, “Cinsiyetçi İş Bölümü ve Cinsiyetçilik; Kriz ve Kadın Mimar, Mühendis, Şehir Plancıları; TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi; Mühendislik Eğitiminde Cinsiyetçilik, Yönetmelikler ve Cinsiyet Ayrımcılığı” konuları masaya yatırılacak.
Çalıştayda belirlenecek öneriler, 21-22 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kadın Kurultayı”na götürülerek, cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunların tanımlanıp, çözümü için ihtiyaç duyulan politikaların oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net