Migros’tan alışveriş yapmayın!

Bizler Migros depoda çalışan işçilerdik. Koç taşeronu Zer AŞ, STFA ve MBM şirketlerinde çalışıyorduk. Ama 28 Eylül Pazartesi günü organizasyon ve personel fazlalılığı neden gösterilerek 17 emekçi işten çıkarıldık.


Bizler Migros depoda çalışan işçilerdik. Koç taşeronu Zer AŞ, STFA ve MBM şirketlerinde çalışıyorduk. Ama 28 Eylül Pazartesi günü organizasyon ve personel fazlalılığı neden gösterilerek 17 emekçi işten çıkarıldık. Dahası, çalışmaya devam eden arkadaşlara yönetimce psikolojik baskı sonucu 7 emekçi de istifa etmişlerdir.
Gerçek neden ise işverenin yasaya aykırı uygulamalarına karşı çıkmamız ve sendikal örgütlenme içinde olmamızdır. Migros depoda da var olan sömürünün sona ermesi için mücadele içinde olacağız. Anayasal hak olan sendikayı mutlaka Migros depoda başaracağız. Baskılar bizi yıldıramaz. Buradan halkımızın, Migros, Tansaş, Şok ve Macro Center’dan alışveriş yapmamasını istiyoruz. Bundan sonra yapacağımız, duyuracağımız basın açıklaması ve eylemlerimize kitle örgütleri, partiler ve sendikaları katılmaya, bize destek vermeye çağırıyoruz.
Migros depoda dayanışma büyüyor büyüyecek... Sendika hakkımız engellenemez!
Migros depo işçileri
www.evrensel.net