AKP ve TKP davaları düşürüldü

Anayasa Mahkemesi’nin, AKP ve TKP’ye açılan kapatma davasının düşürülmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Anayasa Mahkemesi’nin, AKP ve TKP’ye açılan kapatma davasının düşürülmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2002’de Recep Tayyip Erdoğan’ın, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olarak AKP’nin kurucu üyesi olduğunun anlaşılması üzerine, partiye ihtarda bulunmuş, gereğinin yerine getirilmemesi üzerine kapatılması istemiyle dava açmıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, aynı tarihlerde SİP’in kongrede Türkiye Komünist Partisi adını alması sonucu ‘komünist’ ibaresinin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle, uyarıda bulunmuş, uyarının yerine getirilmemesi üzerine de kapatma davası açmıştı.
Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin, Siyasi Partiler Kanunu’nun “Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne resen dava açabilir...” adlı 12. maddesinin hükmünün değiştirilmesi nedeniyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKP ve TKP’ye açılan kapatma davasının düşürülmesine karar verdi. ( ANKARA)
www.evrensel.net