Güvencesizlik dayatılıyor

Ses Şişli Şubesi, sağlık politikalarını ve çalışanların haklarına yönelik saldırıları protesto etti.


Ses Şişli Şubesi, sağlık politikalarını ve çalışanların haklarına yönelik saldırıları protesto etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Polikliniği önünde dün toplanan SES üyeleri ve sendikalaşma mücadelesi veren taşeron işçiler, tam gün yasası ile sağlık çalışanlarının kölelik koşullarında çalıştırılmak istendiğini ifade ettiler.
SES İşyeri Temsilcisi Semra Ustabaş yaptığı basın açıklamasında, Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile hastanelerin tamamen işletme haline getirildiğini ifade etti. Artık işletme haline gelen bu hastanelerde güvencesiz ve örgütsüz çalışmanın zorlandığını belirten Ustabaş, bu mantığın hasta ile sağlık personelini karşı karşıya getirdiğini ve şiddet olaylarının art arda yaşandığını kaydetti.
Ustabaş, sağlıktaki taşeronlaştırmanın örgütsüzlüğü dayattığını belirterek, Dev Sağlık-İş’te örgütlendikleri için işten atılan işçileri örnek gösterdi. İstanbul’da yıllık toplantısını yapan IMF’nin halka yeni reçetelerle geldiğini dile getiren Ustabaş, bu reçetelerle halkın daha da yoksullaşacağını söyledi.
Açıklamanın ardından SES üyeleri ve Dev Sağlık-İş üyeleri, Başhekimlik önüne yürüyüş düzenlediler. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net