Mühendis ve mimar kadınlar örgütleniyor

TMMOB Kadın Kurultayı öncesi İzmir’de ‘Ege Bölge Kadın Çalıştayı’ düzenleyen mühendis ve mimar kadınlar, çalışma alanlarında yaşadıkları sorunları konuştular.


TMMOB çatısı altında ilk kez 21- 22 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Kadın Kurultayı’na doğru düzenlenen Ege Bölge Kadın Çalıştayı İzmir’de Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çalıştay’a İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Turgutlu ve Akhisar’dan 90 mühendis, mimar, şehir plancısı kadın katıldı. Çalıştay’a ayrıca İstanbul, Diyarbakır, Adana ve Balıkesir’den bölge gözlemcileri katıldılar.
Çalıştay’da, “TMMOB’de kadın örgütlenmesi”, “Mühendislik, mimarlık, şehir planlama eğitiminde cinsiyetçilik”, “Cinsiyetçi işbölümü ve işyeri pratikleri” ve “Kapitalist krizin kadın mühendis, mimar, şehir plancılarına etkisi” konuları; Vezan Karabulut, Yıldız Tokman, Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Öztura, Güzin Özdağoğlu, Yrd. Doç. Dr. Emel Kayın, Melek Sarıoğlu, Hülya Yılmaz ve Av. Şenay Tavuz kolaylaştırıcılığında ele alındı.
Çalıştay’ın açılış konuşmasında TMMOB İzmir İKK Kadın Üyeler Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Makina Mühendisi Selda Ünver, son TMMOB Genel Kurulunda alınan önemli kararların, mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların yaşama müdahil bir noktada güçlerini birleştirmelerinin yolunu açtığını söyledi. Alınan önemli kararlardan birinin, dönem içinde TMMOB Kadın Kurultayı’nı gerçekleştirmek, diğerinin ise TMMOB İKK’ların olduğu tüm illerde Kadın Üyeler Çalışma Gruplarını oluşturmak olduğunu dile getiren Ünver, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da TMMOB kadın çalışma grupları oluştuğunu anlattı. Bugüne kadar Marmara ve Adana bölge kadın Çalıştaylarının gerçekleştirildiğini ifade eden Ünver, “Bu TMMOB çatısı altında bir ilk çalışmadır. Takdir edersiniz ki aynı anda hem yürümek hem de yürünecek doğru bir yol açmak kolay bir iş değildir. Bizler bugün tam da böyle bir süreci yaşıyoruz. Çalışmalarımızda hem içinde yer aldığımız TMMOB’nin 55 yıllık tarihinden hem de ülkemizdeki kadın mücadelesi tarihinin birikimlerinden yararlanacağız” dedi.
Çalıştay sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde açıklanacak ve 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak TMMOB Kadın Kurultayı’na taşınacak.
(İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net