Siz koyun adını

Çocukların ve suların öldürüldüğü yerdeyiz.Vicdanın korkulu ıssızlığa dönüştürüldüğü zamandayız.Abdülmelik Fırat; doğduğu günden beri sürgün, hapishane ve darağacı acısını tanıyan o bilge Kürt, öldü. Kim diyebilir ki, Fırat'ın bu zamansız ölümünde bu eziyetlerin payı yok?

Çocukların ve suların öldürüldüğü yerdeyiz.Vicdanın korkulu ıssızlığa dönüştürüldüğü zamandayız.Abdülmelik Fırat; doğduğu günden beri sürgün, hapishane ve darağacı acısını tanıyan o bilge Kürt, öldü. Kim diyebilir ki, Fırat'ın bu zamansız ölümünde bu eziyetlerin payı yok?***Lice'nin Şenlik köyü, Aşağı Hambak mecrasında hayvan otlatan 14 yaşındaki Kürt kızı Ceylan Önkol, Tapan Tepe Karakolu'ndaki askerlerin attıkları havan ya da roket mermisiyle parçalandı.Annesi kızının parçalarını toplayıp eteğine koydu…Devlet o körpe bedenden artakalan et ve kemik parçalarını alıp bir karakolun nizamiyesine götürdü… Bu aşamada devlet, bir hastanede çalışan bir temizlikçiyle, Lice Adliyesi'nde bir memurdan ibarettir. Bu görevliler yaptı otopsiyi. Bir imam da olay yerini kameraya kaydetti. Savcı ve öteki yetkililer mi?..Olay yerine gelemediler.Can güveliği yok!***Abdülmelik Fırat; gövdesi ve aklı polisin ve askerin değişik kurumlarında, türlü işkenceyle, merhametsizlikle; düşünülmüş, planlanmış saldırganlıklarıyla yaralanmış o Kürt çelebisi, evinde öldü. Bir insanın bedeninin ve düşüncesinin gördüğü bunca işkenceyle güçsüz düşmüş olmasının bu ölümde hiç payı yoktur, diyecek kimse var mı?***Son yirmi senede polis-asker-korucu-itirafçı-kışkırtıcı gibi devletten maaş alanların marifetiyle Kürdiye'de öldürülen çocuk sayısı resmi kayıtlara göre 356'ya ulaştı.Biliyor muyuz, mayına basıp parçalanan kaç çocuk var?Biliyor muyuz; kaç çocuk mayınlardan ötürü kolsuz, bacaksız, gözsüz, kulaksız yaşıyor? Biliyor muyuz; mahallesinde, oyun yerinde buldukları bombalarla oynarken kaç çocuk öldü?Biliyor muyuz, kaç çocuk yetim kaldı?Biliyor muyuz, yetimlik yarı ölmek demektir?***Abdülmelik Fırat; eleştiren, eleştirilen ama saygı duyulan yaşlı bir Kürttür. Yaralanmış, ama yaralamamayı öğrenmiş mahir bir insandır. Sürgün, hapis ve parlamenterdir…Öldü… ***Biliyor muyuz; kaç Kürt kızı Özel Tim'in, askerin, polisin tecavüzüyle, taciziyle yaralı dolaşıyor?Biliyor muyuz, tecavüz ve taciz yarasıyla yaşamak nice karanlıktır?Biliyor muyuz, Kürdiye'de intihar ederek ölen kaç genç kadın vardır?Biliyor muyuz; bu intiharların yüzde doksan dokuz nokta dokuzu, güvenlik güçlerinden gelen tecavüz, cinsel istismar ve tehdit sonucunda olmaktadır?***Abdülmelik Fırat öldü… Torunuydu Şeyh Said'in.Bir isyandan artakalan yıldızdı.***Yazın zirvesiydi, Siirt-Baykan'ın Oynaklı mezrasında Hakan Uluç adlı çoban çocuk kafasına ve karnına sıkılan kurşunlarla öldürüldü. On yaşındaydı.Sonra, Şırnak-Uludere'nin Andaç köyünde 16 yaşındaki Caziye Ölmez adlı çocuk, kafasına sıkılan kurşunla can verdi.Failler elbette meçhul.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polisin dipçiklediği S.T'yi biz televizyonlar gösterdiği için bilebildik.Ya bilemediklerimiz?..Ya unuttuğumuz Abdulsamet Erip; polisten kaçarken düştüğü derede can verdi. Polis "o civara" gaz bombaları atıyordu. Ya sekiz yaşındaki Maziye Aslan?.. Van'da polis panzeri ezerek öldürdü onu...***Abdulmelik Fırat; kendi adına ve yüzüne, kendi çabası ve görgüsüyle anlam kazandırmış olan o yaşlı Kürt, asker postallarıyla defalarca tecavüze uğramış bir ülkede, evsizliği, yurtsuzluğu, eviyle, toprağıyla sevinmekten çok, ama çok uzun sürmüş olarak öldü. Yetmiş beş yaşındaydı, yüzyıllık acıları…***Devlet eliyle öldürülen en büyük Kürt çocuğu on altı yaşında.***Otuz yıldır silahın, bombanın, mayının içine doğuyor Kürt çocukları. Otuz yıldır köyleri bombalanıyor, yakılıyor ve bu insanlar kitleler halinde açlık "adaletinin" kucağına sürülüyorlar.Ve Kürt çocukları güvenlik güçlerine taş attıkları için,Ve Kürt çocukları; tankların, panzerlerin önünde zafer işareti yaptıkları için örgüt üyeliğinden, güvenlik güçlerine silahla karşı koymak suçlarından yargılanıyor ve doksan aya (yedi buçuk yıl) varan hapis cezaları alıyorlar.Ve fakat yargı, çocukları öldüren güvenlik güçlerine; "Bölgenin Özel Koşullarından Ötürü" handiyse ilişmiyor…***Yetmiş beşinde öldü Fırat.Ölüme kardeş edildi çocukluğu.Çocukları öldürenler merhamet eder mi sulara?..Öleyazdı işte Munzur, Dicle ve Fırat...
Tevfik Taş
www.evrensel.net