‘Ali artık top atamayacak!’

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı genelgesi ile haftalık ders dağılım çizelgesi yeniden düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı genelgesi ile haftalık ders dağılım çizelgesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle ortaöğretim eğitimi, öğrencilerin becerilerini artırmak, yeteneklerini açığa çıkarmak; bedensel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmek yerine, üniversite sınavına endeksli hale getirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni uygulaması ile beden eğitimi, resim ve müzik ders saatleri de azaltılıyor. Bu yüzden ‘Ali artık top atamayacak’, ‘Ayşe flüt çalamayacak’, ‘Mehmet resim yapamayacak’!..
BUGÜN EYLEMLER YAPILIYOR
Bu üç ders seçmeli ders haline getiriliyor. Uygulamaya tepki gösteren öğretmenler, bugünden başlayarak alanlara çıkacak. Öğretmenler, MEB’in beden eğitimi, resim ve müzik derslerini önemsiz görmesini protesto edecekler. Beden eğitimi, resim ve müzik branş öğretmenlerinin gerçekleştireceği eyleme, başta Eğitim Sen olmak üzere eğitim işkolundaki sendikalar da destek verecek.
Bu uygulama, binlerce beden eğitimi, resim ve müzik öğretmenini norm kadro fazlası yapacak. Eğer okul müdürü beden eğitimi dersini seçmemişse, o okulda hiçbir spor faaliyeti yapılamayacak.
Uygulamanın en ilginç yanı ise ilköğretimde seçilen spor etkinlikleri dersine, alanında uzman olan beden eğitimi öğretmeni girmesi gerekirken, bu husus 4. ve 5. sınıflar için kaldırıldı. Bu derslere, herhangi bir spor alanı olmayan sınıf öğretmenleri veya idareciler girebilecek.
Anayasa, yasalar, yönetmelikler ve alınan tavsiye kararlarına rağmen, yeni uygulama ile beden eğitimi, müzik ve resim öğretmenleri ile öğrenciler olumsuz etkilenecek.
SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN
Adana’da özellikle beden öğretmenleri uygulamaya tepki gösterdiler. 469 beden eğitimi öğretmeninin bulunduğu Adana’da, uygulamaya ciddi tepkiler var. Kendi aralarında toplantılar yapan beden eğitimi öğretmenleri, seslerini duyurmak için bir dizi eylem kararı aldılar. Eğitim Sen üyesi bir grup beden eğitimi öğretmeni, Avrupa tekerlekli sandalye basketbol turnuvası sırasında “Daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için beden eğitimi dersini geri istiyorum” yazılı pankartları öğrencileriyle birlikte açarak seslerini duyurdular.
Ülke genelinde alanlara çıkacak olan öğretmenler, MEB’in bu yanlıştan dönmesini ve okul öncesi eğitimden başlayarak tüm sınıflarda beden eğitimi, müzik ve resim derslerinin zorunlu ve 2 saat olarak uygulamasını talep edecekler. (Adana/EVRENSEL)
Halil İmrek
www.evrensel.net