Sağlık hakkının gaspına karşı alanlara!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın yasalaşmasının üzerinden bir yıl geçti. Yasanın, sağlık ve emeklilik başta olmak üzere halkı derinden etkilemesi nedeniyle, bugünlerde ücretsiz sağlık talebi daha gür haykırılıyor.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın yasalaşmasının üzerinden bir yıl geçti. Yasanın, sağlık ve emeklilik başta olmak üzere halkı derinden etkilemesi nedeniyle, bugünlerde ücretsiz sağlık talebi daha gür haykırılıyor.
Pazar günü “Vatandaşın cebinden, sağılıkçının emeğinden tasarruf olmaz” sloganı ile yapılacak olan mitingin hazırlıkları sürüyor. Sağlık örgütlerinden memur sendikalarına, işçi sendikalarından siyasi partilere kadar herkeste hummalı bir çalışma var. Hedef, on binlerle mitingi yapabilmek.
Mitingin, sadece sağlık emekçilerinin haklarının gaspına yönelik olmadığını söyleyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Gülüm, “Biz bu mitingi, aynı zamanda sağlık hakkının insan elinden alınmasına karşı bir miting olarak görüyoruz. Bu nedenle de çok önemsiyoruz. TTB ve SES’in afişlerini işyerlerimize astık, bildirileri dağıtıyoruz. Ayrıca işyeri toplantıları düzenliyoruz. Üyelerimizle birlikte Kadıköy’de miting alanında olacağız” diye konuştu.
AKP HALKI KANDIRIYOR
Mitingin ilan edilmesinin ardından temsilciler kurulunu toplayarak Sosyal Güvenlik Reformu’nu tartıştıklarını, neler yapılması gerektiğini konuştuklarını belirten Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı Nebat Bukrek, AKP’nin kamuoyunda sanki olması gereken yasaları çıkartıyormuş gibi bir hava yarattığını, halkı kandırdığını ifade etti.
Sosyal Güvenlik Yasası’nın iptal edilmesi için ücretsiz sağlık ve eğitim talebi ile alanlara çıkılması gerektiğini dile getiren Bukrek, kitlesel bir şekilde mitinge katılacaklarını kaydetti.
Haber-Sen Avrupa Yakası Şube Başkanı Cemalettin Yüksel, örgütlü oldukları işyerlerinde Herkese Sağlık Güvenlik Gelecek Platformu’nun hazırladığı bildirileri dağıttıklarını, toplantılar düzenlediklerini ve katılım çağrısında bulunduklarını söyledi.
Harb-İş Anadolu Yakası Şube Başkanı Hüseyin Över de işyerlerinde yasayı anlattıklarını, güçleri oranında mitinge katılacaklarını ifade etti.
Yol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Erdem Arcan, şubelerine bağlı bütün üyelerini mesaj ile bilgilendirdiklerini, ayrıca işyeri temsilcilerinin üyeler ile toplantılar yaptığını kaydetti. Arcan, “Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu olarak Pazar günü Kadıköy’de olacağız. Sağlıktaki dönüşüm politikasında artık masalın bittiğini, yasayı çıkartanların yalanını kamuoyuna duyuracağız. Herkese sağlık güvenli gelecek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.
SON UYGULAMALAR TEPKİ ÇEKİYOR
“Tabii Sosyal Güvenlik Yasası yeni bir şey değil. Üyelerimizle daha önce de toplantılar, bilgilendirmeler yaptık. Bugün hayır dediğimiz bir şey değil, dün de hayır diyorduk. Miting sadece gücümüzü göstereceğimiz şey” diyen BES 2 No’lu Şube Başkanı Nevin Kaplan,
işyerlerinde toplantılar yaptıklarını, üyelerinin daha duyarlı olmasını istediklerini söyledi.
Deri-İş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, mitinge kitlesel katılım sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Tay, “Genel Temsilciler Kurulu toplantısında da mitinge nasıl katılacağımıza dair son planlarımızı yapacağız. Sağlıkta uygulanan politikaların geldiği aşama ortada. Başından bu yana karşı çıktığımız bu politikalara, bundan sonra da tepkimizi göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, işyeri temelindeki çalışmaların iyi gittiğini belirterek, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara göre mitinge katılımın kitlesel olacağını söyleyebilirim. Artık ilaca, doktora ulaşmaktaki sıkıntılar, son katkı payları, çalışanların büyük tepkisini çekiyor. Mitinge çağrı yaparken, ayrıca 25 Kasım’da yapılacak 1 günlük iş bırakma eylemine de çağrı yapıyoruz. Her iki çalışmayı da ortak yürütüyoruz” dedi.
(İstanbul/EVRENSEL)


HEKİMLERDEN İLANLI UYARI
TTB ve bağlı odalar ile çok sayıda sağlık örgütü, Meclis gündemindeki “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” olarak adlandırılan tasarıların, halka da hekimlere de olumlu bir kazanım getirmeyeceği uyarısında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalar ile Türkiye’de sağlık alanında kurulu onlarca örgütün ortaklaşa verdiği gazete ilanlarında, hükümet uyarılarak, “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” olarak bilinen tasarıların, halka da hekimlere de olumlu kazanım getirmediği kaydedildi. Aksine, bu tasarıların yasalaşması durumunda, bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri başta olmak üzere, sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğacağına dikkat çekilen ilanda, “Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecek” denildi. Tasarıların ayrıca, “zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece ‘bakılan’ hasta sayısının artırılmasına; öğretim üyesinden sağlık ocağı hekimine tüm sağlık çalışanlarını, emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücrete mahkum ederek, daha fazla hasta bakıp daha fazla kazanç elde etmeye yönlendireceği” kaydedilen ilanlarda, “Sonuç olarak da, verilen sağlık hizmeti her alanda giderek kötüleşecektir” uyarısı yapıldı.
İlanda, hükümetten, tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak, “halkın sağlığına zararı olacak bu yasa tasarılarının geri çekilmesi; hekimlerden taşeron işçilere, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesi; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, işsizlik kaygısı duymayacakları ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yapılması” istendi.
Gazetelere verilen ilanda, “Bu konuda yapılacaklar, hükümetin halkın sağlığına verdiği önemin de bir göstergesi olacaktır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net