Baskılar ve sürgünler durdurulsun

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, üyelerine yönelik baskıların ve görev değişikliklerinin durdurulmasını istedi.


Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, üyelerine yönelik baskıların ve görev değişikliklerinin durdurulmasını istedi.
Üyelerine yönelik baskılarla ilgili bir değerlendirme raporu hazırlayan SES Ankara Şubesi, Hastane Başhekimi Öner Odabaş’ın, çalışanlarla ilgili yargısız infaz yaptığını belirtti. Raporda, sendika olarak Odabaş’la yaptıkları görüşmelerin de olumsuzlukları değiştirmediğine yer verildi. Raporda, hastanede yetkili sendika olan SES’in örgütlenme faaliyetlerini engelleme ve üyelerine yönelik baskılar devam ederken, hastanede örgütlü başka bir sendika olan Sağlık-Sen’in faaliyetlerinin ise desteklendiğine dikkat çekildi. Sendikalarının çalışmalarını engellemek amacı ile SES üyelerinin görev alanlarının değiştirilmesinin, üretilen hizmetin niteliğini düşürdüğünün altının çizildiği raporda, hastane idaresinin, sendikal örgütlenme konusunda taraflı tutumunu bırakması, görev yerleri değiştirilen sendika üyelerinin eski görevlerine iade edilmesi gerektiği vurgulandı. (ANKARA)
www.evrensel.net