Mühendislerin de sorunları büyüyor

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendisler Kocaeli Yerel Kurultayı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) salonunda gerçekleştirildi.


TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendisler Kocaeli Yerel Kurultayı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) salonunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şube Yazman Üyesi H. Avni Haznedaroğlu, “Ücretli ve işsiz mühendisler birçok sorunla karşı karşıya. Kurultaya hazırlık sürecinde yaptığımız işyeri gezilerinde yüz yüze geldiğimiz mimar mühendislerin sorunlarına yakından tanık olduk. Artan iş yükü, iş güvencesizliği, ücretlerin düşüklüğü başta gelen sorunlar” diye konuştu.
Kurultay, iki oturum ve her oturumun sonunda karar önergelerinin tartışılması biçimde gerçekleştirildi. Birinci oturumun konusu; ücretli mühendislerin ücretleri, çalışma yaşamı, çalışma yaşamını etkileyen yasal düzenlemeler ve sendikal örgütlenme oldu.
EN BÜYÜK SORUN ÖRGÜTSÜZLÜK
Oturumda Yerel Kurultay Çalışma Grubu adına Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nden Endüstri Mühendisi Selçuk Karstarlı söz aldı. Karstarlı, mimar-mühendislerin büyük bir kısmının ücretli olduğunu belirterek, “Ücretli mühendislerin en büyük sorunu, örgütsüzlük ve bundan kaynaklı iş güvencesinin olmayışıdır. Her an işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıyalar” diye konuştu.
İkinci oturumun konusu ise krizin ve özelleştirmelerin mühendisler üzerindeki etkisi ve kadın mühendislerin sorunları idi. Çalışma grubu adına sunumu Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Üyesi Bilgisayar Mühendisi Arif Koşar yaptı.
KOŞULLAR AĞIRLAŞTI
Koşar şöyle konuştu: “Krizle birlikte sermayenin tekelleşmesi hızlandı. Kriz sürecinde tekelci sermaye grupları kâr oranını ve miktarını artırdı. Emekçilere düşense işten atmalar, ücretsiz izinler, ücretlerin düşürülmesi, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, vergilerin artırılması ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar oldu. Ücretli mühendisler de, üretim sürecine kendi emek-gücünü kiralayarak katılan emekçiler olarak; krizden genel olarak emekçi sınıflar nasıl etkilendiyse öyle etkilendiler. İşten atıldılar, ücretsiz izne çıkartıldılar, ücretleri düşürüldü ve yaşam koşulları ağırlaştı.”
Daha sonra kadın mühendislerin sorunları üzerine söz alan EMO Kocaeli Şube Üyesi Elektrik Mühendisi Tuğçe Özcan, kadın mühendislerin hem yasal düzenlemeler, hem de işyerlerindeki erkek egemen anlayıştan dolayı sorunlarla karşı karşıya olduğu söyledi. Özcan, İşyerlerinde kreş uygulaması, emzirme izninin düşüklüğü, masa başı işlerle iş alanlarının sınırlandırılması uygulamalarının hâlâ yaygın olmasını eleştirdi.
(Kocaeli/EVRENSEL)


İŞSİZLİK ARTIYOR
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi toplantı salonunda bir atölye çalışmasında işsiz mühendis, mimar ve şehir plancısılarının sorunları ele alındı.
TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Derya Özkar’ın yönettiği atölye çalışmasında konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömürhan Soysal, “TMMOB’nin üyelerinin yüzde 60’ından fazlası ücretli çalışıyor veya işsiz. Özellikle ekonomik krizle yaşanan işsizlik, esnek çalışma, ücret ve hak kayıpları mühendis, mimar ve şehir plancılarını zor duruma düşürmüştür. Binlerce mühendis okulundan mezun olmakta, on binlercesi KPSS’ye girmekte, ancak çok azı işe yerleşebilmektedir” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası üyesi İbrahim Akgün de, kamu işyerlerinin özelleştirmelerle birlikte yok edilmeye başlandığını, Köy Hizmetleri, DSİ, Karayolları gibi işyerlerinin mühendislerin çalışma alanları olmaktan çıktığını belirterek, “Kamu küçültülüyor. Kamudaki çalışma olanakları bitiyor. Mühendislerin çalışma koşulları ve gelir düzeyleri de giderek düşüyor, işsizlik mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarında giderek artıyor” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net