‘Sendikal örgütlülük halk sağlığının da güvencesi’

DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan kadrolaşma ve sürgün politikaları hastane bahçesinde protesto edildi.


DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan kadrolaşma ve sürgün politikaları hastane bahçesinde protesto edildi.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde SES yönetici ve üyelerine yönelik sürgünlerinin geri alınması için dün hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Çağdaş Hukukçular Derneği de destek verdi.
KADROLAŞMA TEHLİKE YARATIYOR
Burada konuşan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, sendikal faaliyeti “siyasetle” karıştıran idarecilerin kadrolaşma hevesi ile gerçekleştirdikleri yapısal tahribatın sonuçlarını öngöremediklerini söyledi. Sağlık alanında örgütlü emek mücadelesinin sadece çalışanların değil, hasta hakları ve halk sağlığının da en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, “Sürgün ve kadrolaşma yapılan üniteleri gerçekte ayakta tutanlar, yıllarını mesleklerine, çalışma alanlarına ve hastalarına adamış deneyimli, örgütlü sağlık personeli ve hekimleridir. Kadrolaşmanın altında imzası bulunanlar, deneyimli personeli uzaklaştırarak, büyük salgınlarla, bebek ölümleriyle, hastane skandallarıyla mücadele edemememizin de sorumlularıdır” dedi. (ANKARA)
www.evrensel.net