TMMOB’lu kadınlar taleplerini açıkladı

TMMOB Kadın kurultayı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.


TMMOB Kadın kurultayı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen İç Anadolu Bölge Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.
TMMOB Ankara İKK Kadın Komisyonu tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde; kadınlar eşit işe eşit ücret ve özlük hakları istediler. Ayrıca kadınlar, işyerleri, üniversiteler, odalar ve sendikalarda cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik eğitimler verilmesini; taciz ve cinsiyet ayrımcılığına uğrayan meslek elemanlarına yönelik hukuksal ve psikolojik destek birimlerinin oluşturulmasını; TMMOB cinsiyet ayrımcılığı takip sekreteryası kurulmasını; cinsiyet ayrımcılığına karşı yürütülecek çalışmalar için bütçe ayrılmasını talep ettiler.
Üniversite, işyeri ve odalarda eşit koşullarda çalışmak için pozitif destek ile TMMOB’a bağlı odalarda kadın komisyonları kurulması ve TMMOB ve bağlı odaların yönetimlerde kadınların görünürlüğünü artırmak için kota uygulaması da kadınların talepleri arasında yer aldı.
Çalıştayı örgütlü mücadelelerinin başlangıcı olarak değerlendiren kadın mühendis, mimar ve şehir plancıları, kadın örgütlenmesinin iletişim ve katılımcılık odaklı olması gerektiğini de vurguladılar.
(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net