28 Ekim 2009 00:00

Sağlık örgütlerinden birlikte mücadele kararı

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları örgütleri "insanca çalışma, insanca yaşam" ve halkın sağlık hakkı için bir araya geldi.

Paylaş

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları örgütleri "insanca çalışma, insanca yaşam" ve halkın sağlık hakkı için bir araya geldi. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, sağlık çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kurbanı olmaması için bir araya geldiklerini söyledi.
Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği ile uzmanlık derneklerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanı örgütü düzenledikleri basın toplantısıyla taleplerini ve halkın sağlık hakkını daha güçlü savunmak için ortak hareket edeceklerini açıkladılar.
TTB Merkez Binası'nda dün yapılan basın toplantısında konuşan TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu vurguladı. Sağlık kurumlarında hizmetin laborantı, teknisyeni, hekimi, hemşiresi, hizmetlisi, eczacısı ve diğer sağlık çalışanlarıyla ortak yürütüldüğünü belirten Bilaloğlu, ekibin her bir parçasının nitelikli sağlık hizmeti için çok büyük önemi olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanlarının hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın mağduru olmak istemediğini ifade eden Bilaloğlu, şunları dile getirdi: "Sağlık çalışanı olarak bizler 4/A, 4/B, 4/C, 4924, sözleşmeli, taşeron ve vekil gibi statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe yansımayan, iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına mahkum edilmek istemiyoruz. İş güvencesi istiyoruz."
Tüm sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanarak, her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkanı verilmesini isteyen Bilaloğlu, "Emeğimizin karşılığı olan, kalıcı ve güvenceli, yaşamımızı insanca sürdürebileceğimiz ücret ve özlük hakları istiyoruz" dedi. Sağlık çalışanlarının talepleri yanında, toplumun ihtiyacı olduğu zamanda, ihtiyacı olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almasını sağlayacak düzenlemeler yapılması için biraraya geldiklerini vurgulayan Bilaloğlu, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insanca yaşam ve insanca çalışma koşullarına kavuşturulması için mücadele edeceklerini söyledi.
'ACİLEN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ KURULMALI'
Eriş Bilaloğlu, Türkiye'de domuz gribi nedeniyle ilk ölen kişinin bir sağlık işçisi olduğuna dikkat çekerek, fazla iş yükü, uzayan çalışma saatleri ve çalışma koşullarının sorunları nedeniyle sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar ve iş kazaları karşısında korumasız kaldıklarını belirtti. Domuz gribine karşı sağlık çalışanlarının aşılanmasının olumlu olduğunu, ancak yetersiz kaldığını kaydeden Bilaloğlu, asıl yapılması gerekenin sağlık çalışanlarının çalışma, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesi ve işyeri sağlık birimleri oluşturularak koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.
'5 AY SONRA DEĞİL, BUGÜN ÖNLEM ALINMALI'
Domuz gribinden ölen işçi Mustafa Güneş'in bir sağlık kurumunda çalışmasına rağmen risk grubunda olduğunun bilinmediğine dikkat çeken Bilaloğlu, bu tür olayların yaşanmaması için tüm sağlık kurumlarında işyeri sağlık birimleri kurularak, çalışanların sağlık durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle taşeron işçilerin beslenmelerinin önemli bir kısmını çalıştıkları kurumlarda sağladıklarını aktaran Bilaloğlu, bu nedenle hastanelerde ücretsiz ve yeterli beslenme koşulları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın bu konularda acil düzenleme yapması gerektiğini belirten Bilaloğlu, "Böyle bir salgın varken Bakanlık bu düzenlemeleri 5 ay sonra değil, acilen bugün yapmalı" dedi. (ANKARA)
ÖNCEKİ HABER

Evleri için ayaktalar

SONRAKİ HABER

Belediye başkanı ve jandarma komutanı düğünlere 'kural' getirdi: Dış çekim yasak!

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa