30 Ekim 2009 00:00

‘Bor devlet eliyle işletilmeli’

Maden Mühendisleri Odası, bor rezervlerinin kamu eliyle işletilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bor madenlerinin üzerindeki mülkiyet tartışmalarına artık son verilmesini istedi.

Paylaş

Maden Mühendisleri Odası, bor rezervlerinin kamu eliyle işletilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bor madenlerinin üzerindeki mülkiyet tartışmalarına artık son verilmesini istedi.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 15-17 Ekim tarihlerinde düzenlediği “4. Uluslararası Bor Sempozyumu” sonuç bildirgesi açıklandı.
Bildirgede, Türkiye’nin bor rezervleri açısından çok şanslı bir konumda olduğu ve dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 75’inin Türkiye’de bulunduğunun altı çizildi. Ayrıca Türkiye’deki rezervlerin kalite ve üretim kolaylığı açısından da önemli bir değeri bulunduğu vurgulanan bildirgede, ancak bu kaynakların yeterince kullanılmadığı eleştirisi yöneltildi.
Bor pazarının, sınırlı üretici olması ve ürün grubunun birbirlerini ikame edebilme özelliklerinin ürün çeşitlendirmesini gerektirmesi nedeniyle, diğer maden ve metal pazarlarından çok ayrı bir yapıya sahip olduğunun altı çizilen bildirgede, bu pazarın, diğer maden veya metal borsalarında olduğu gibi, piyasa şartlarında oluşan fiyatlara göre alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir pazar olarak görülmemesi istendi.
‘TEKNOLOJİYE UYGUN YATIRIM’
“AR-GE çalışmalarını hızlandırmak, gelişen teknolojileri sektörde uygulayarak katma değeri çok fazla olan bor kimyasallarını üretmek” gerektiği belirtilen bildirgede, tüm tarafların işbirliği yapmalarının kaçınılmazlığına dikkat çekildi. Dünya bor tüketiminde cevherden rafine bor ürünlerine hızlı bir geçiş olduğu ifade edilen bildirgede, bu durumun cevher üreticilerinin rafine ürün pazarına daha büyük oranda girmelerini ve rafine ürün kapasitelerini büyük yatırımlar yapmak suretiyle artırmalarını gündeme getirdiği aktarıldı.
Bor sahasında çok büyük yatırımlar, sürekli teknoloji yenileme ve dünya çapında bir pazarlamayı içeren komple bir işletmeciliğin zorunlu olduğu kaydedilen bildirgede, “Bor yataklarının üretilmesi ve elde edilen bor minerali ve ürünlerinin pazarlanmasının bir kamu kurumu tarafından yapılması son derece önemlidir” denildi. Dağınık ve birbirleriyle rekabet halindeki küçük ölçekli firmalar yerine, üretim, depolama, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinin tek bir elden yürütülmesi bor pazarında fiyatlandırma disiplininin sağlanması bakımından en akılcı yöntemdir” görüşü dile getirildi.
Bildirgede, halen yürürlükte olan 2840 sayılı Yasa ve Maden Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ruhsat hakkı kamu kuruluşuna ait olan bor rezervleri üzerinde yıllardır oyun oynanmak istendiği ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

‘MÜLKİYET TARTIŞMASI SONA ERSİN’

“Ülkemiz ekonomisi için son derece önemli olan bor rezervlerinin, özellikle karşısında çok uluslu bir tekelin varlığı da göz önüne alındığında, gerek ulusal çıkarlarımız gerekse kamu yararı açısından kamu eliyle işletilmesi gerekliliği kaçınılmazdır” denilen bildirgede, bor madenlerin üzerindeki mülkiyet tartışmalarına artık son verilmesi istendi. Uç ürün pazarındaki ülke payının süratle artırılması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, mevcut pazar payının artırılması amacıyla, rafine ürün kapasitesinin ve ürün çeşitliliği ile ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar yapılması istendi. Bor ürünlerinin girdi olarak kullanıldığı sanayi alanlarının gelişmesine yönelik yatırımların teşvik edilmesi zorunluluğuna da dikkat çekilen bildirgede, “Hedef uç ürün pazarları olmalı, bu hedefe ulaşmak için bilim ve teknoloji üretimine yönelik AR-GE çalışmaları teşvik edilmelidir” denildi.
ÖNCEKİ HABER

Fabrika yok, iş yok geçim kaynağı ‘yumuşan’

SONRAKİ HABER

Bursa Tabip Odası Başkanı'ndan şehir hastaneleri yorumu: Yol yakınken vazgeçin

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa