01 Kasım 2009 00:00

Kamudan alacakları olanlara AHİM müjdesi

Kamu kuruluşları olan belediyeler şirketlere alacaklarını zamanında ödememeleri durumunda maddi manevi tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...

Paylaş

Kamu kuruluşları olan belediyeler şirketlere alacaklarını zamanında ödememeleri durumunda maddi manevi tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin Kocaeli Körfez Belediyesi’nden 18 milyon TL’lik alacağını tahsil edemeyen ve alacağı gecikmeye uğrayan Uygurer İnşaat San.Tic.Ltd. Şirketi’ne, 12 bin avro maddi ve manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. AİHM Türkiye’de devletin şirketlere belediye alacaklarının ödenmemesi suretiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1. Protokol’ün Mülkiyet Hakkıyla ilgili birinci maddesini ihlal ettiğini belirtti.
AİHM 6 Ekim’de aldığı kararda kendi mahkeme içtihatlarından çıkan ilkeye göre, bir alacağın hemen peşin ödenmesi gereken (muaccel) bir alacak olduğu yeteri kadar belirtildiğinde 1. Protokolün 1. maddesindeki “mal” yerine geçeceğini belirtti. Kararda, “AİHM bir alacağın ödenmesinde anormal şekilde gecikme muaccel ‘alacağı’ olan kişinin mali kaybının ağırlaşması sonucunu doğurmaktadır, onu belirsiz bir duruma koymaktadır, özellikle, bazı ülkelerde paranın kıymeti göz önünde alındığında durum böyledir” dedi.
DAVA DÖRT YIL SÜRDÜ
AİHM Körfez icra dairesinin davacının alacağını kabul ettiğini, Körfez Belediyesi aleyhine 18.9 milyon TL paranın ödenmesi emrini verdiğini dikkate aldığını belirtti. Bir zecri icra davası açmasına karşın şirketin söz konusu ödemeyi alabilmek için ülkenin geçerli mevzuatı yönünde yine de “imkansızlık içinde” bulunduğunu belirten AİHM, belediyenin ödemeyi halen yapmadığını belirtti. AİHM, “Bundan dolayı Protokol No: 1 madde 1’e göre bir ihlalin yapıldığı sonucuna varmak uygun görülmektedir” kararına vardı.
AİHM bir yüksek akit tarafın, yani devletin iç hukukunun, bir ihlal sonucunu “eksik olarak” ortadan kaldırması durumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mağdur olan tarafa gerekirse hakkaniyete uygun bir tazminat vereceğini belirtirken, Uygurer İnşaat’a devlet tarafından 10 bin 629 avro maddi, 1500 avro da manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. (ANKARA)
ÖNCEKİ HABER

Memurların katılım payı maaştan kesilecek

SONRAKİ HABER

Dünya Yazarlar Birliği: Halkın iradesinin yok sayılmasını kınıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa