01 Kasım 2009 00:00

Memurların katılım payı maaştan kesilecek

Maliye Bakanlığı, tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirledi. Kamu görevlilerinin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemlerde...

Paylaş

Maliye Bakanlığı, tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirledi. Kamu görevlilerinin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemlerde, sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen faturalardaki muayene bilgileri esas alınarak muayene katılım payı kesinti listesi düzenlenecek. Katılım payları, kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecek.
Aylıksız izne ayrılıp ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam eden kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ilişkin katılım payları, kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylık veya ücretinden kesilecek.
İSTİFA DURUMUNDA...
Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ayakta muayene hizmeti almasından sonra kamu görevlisinin istifa etmesi halinde, katılım payı tutarı kişi adına borç kaydedilerek tahsili sağlanacak. Ancak kişiden tahsil edilmesi gereken toplam katılım payı tutarının, yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarında muhasebe kayıtlarından çıkarılması uygun görülen miktardan az olması halinde, katılım payı kayıtlara alınmayacak ve takip edilmeyecek.
Emekli olması halinde, fatura, muayene katılım payı kesinti listesi ve varsa eczanelerden gelen reçetelerin birer örneği Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecek, Kurumca emekli aylığından yapılan kesinti bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili yere gönderilecek.
Aylıklardan her ay için yapılacak kesinti miktarı, on altı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecek.
Katılım payının bu miktardan fazla olması halinde, aşan tutar kamu görevlisinin sonraki aylıklarından kesilmeye devam edilecek. Yersiz kesintinin tespiti halinde, iade ve düzeltmeye ilişkin gerekli işlemler idare tarafından yapılacak.
Vücut dışı protez ve ortez bedelinin hak sahibine ödenmesinde katılım payı düşülecek. (ANKARA)
ÖNCEKİ HABER

Domuz gribi yoksulu tehdit ediyor

SONRAKİ HABER

Malatya'da “103 Korkmaz Barış Elçilerimizi Anıyoruz” şiarıyla bir araya gelindi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa