02 Kasım 2009 00:00

İşçiye 2010’da da sefalet ücreti

RESMİ Gazete’de yayınlanan 2010 Yatırım Programı’na göre işçiye yine sefalet ücreti reva görülüyor.

Paylaş

RESMİ Gazete’de yayınlanan 2010 Yatırım Programı’na göre işçiye yine sefalet ücreti reva görülüyor.
2010 Yılı Yatırım Programı’na göre asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor.
2010 yılında prim yapılandırma geliri olarak 503 milyon TL elde edilmesi bekleniyor. Çalışan kamu görevlilerinin sağlık harcamalarının 2010 yılı başından itibaren SGK’ya devredileceği, ancak yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının program döneminde SGK’ya devredilmeyeceği öngörülüyor. Sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 83.6 milyar TL, toplam giderlerinin 115.4 milyar TL ve gelir gider farkının 31.8 milyar TL olması öngörülüyor. GSYH’ye oran olarak, gelirlerin yüzde 8.13, giderlerin yüzde 11.22 ve açığın yüzde 3.09 olması hedefleniyor. 2010 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki de dahil olmak üzere toplam 57.7 milyar TL tutarında ve GSYH’nin yüzde 5.61’i oranında bütçe transferi yapılması öngörülüyor.
İŞSİZLİK FONU YAĞMALANIYOR
2010 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim gelirinin GSYH’nin yüzde 0.32’si, faiz gelirinin GSYH’nin yüzde 0.44’ü, fona yapılan devlet katkısının ise GSYH’nin yüzde 0.11’i oranında gerçekleşmesi bekleniyor. 5921 sayılı Kanun uyarınca, 2010 yılında fonun faiz gelirinin yüzde 75’ine tekabül eden 3.398 milyon TL’lik kısmının, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılacağı; fonun gelirlerinden, 18-29 yaş arası genç istihdamı ve kadın istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim indiriminin maliyetine tekabül eden 137 milyon TL’lik kısmının SGK’ya transfer edileceği öngörülüyor. Ayrıca, 196 milyon TL tutarında kısa çalışma ödeneği harcaması yapılması bekleniyor. Bu çerçevede, fonun toplam giderinin 5.011 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Fon varlığının ise 45.5 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 4.42’sine ulaşacağı tahmin ediliyor.
2010 yılında elde edilmesi beklenen özelleştirme gelirlerinin 4.9 milyar TL tutarındaki kısmının, Özelleştirme Fonu’na aktarılması bekleniyor. Fonların kaynaklarının 4.3 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 0.42’si, harcamalarının 4 milyar TL tutarla GSYH’nin yüzde 0.39’u, böylece 245 milyon TL tutarla fon sistemi finansman fazlasının GSYH’ye oranının yüzde 0.02 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

Beşiri’de direniş sürüyor

SONRAKİ HABER

Selin vurduğu Eminönü esnafı: Yıllardır alt yapı yetersiz diyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa