10 Kasım 2009 05:00

Memurlara ek iş izni

MEMURA, ek gelir elde etmek amacıyla esnaf ve tüccarlık yapabilmenin yolunu açacak yasa tasarısı hazırlığı başlatıldı.

Paylaş

MEMURA, ek gelir elde etmek amacıyla esnaf ve tüccarlık yapabilmenin yolunu açacak yasa tasarısı hazırlığı başlatıldı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesine göre memura sadece tüccarlık ve esnaflık yapmak
yasak. “Madde 28 - Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler”.
ŞİMDİ KANUNU DEĞİŞTİRİYORLAR
Habertürk’ün haberine göre halen, Başbakanlık’ta yürütülen çalışmalara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesi, memurların mesai sonrasında dışarıda çalışma hakkı olacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Düşünülen çalışma şekline göre memurlar, esnaflık ve tüccarlık yapabilecek ama işçi gibi çalışamayacak. Tasarı taslağına göre: Devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından menfaat temin etmemek ön şartı ve 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın-İş Kanunu, 854 sayılı Deniz-İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında ‘hizmet akdi’ ile çalışmamak ve mesai sonrası olmak kaydıyla, diğer gelir getirici faaliyetlerde bulunabilirler... şeklinde olabilecektir.
Şayet, bu şekilde bir değişiklik TBMM’den geçerse, memurlar; seyyar satıcılık, küçük esnaflık, ticaret işleri, şirket ortaklığı ve tacirlik yapabilecekler ve ticaret şirketlerinde görev de alabilecekler. Ticaret ve sanayi müesseselerinde (işçi olmamak şartıyla) vekil olarak görev alabilecekler, kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olabilecekler. (İSTANBUL)
ÖNCEKİ HABER

Şeker-İş şubesinde 20 yıllık yönetim değişti

SONRAKİ HABER

Dersim'de askeri aracın ezdiği 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa