10 Kasım 2009 05:00

Gen kaynaklarımız tehlikede, gıdalarımız daha güvensiz!

Dünyada gen transferleriyle üretilen GDO’lu tarımsal ürünlerin yaygınlaşması ile birlikte tüm ülkeler bu ürünlere karşı çeşitli önlemler ve uygulamalar hayata geçirdiler.

Paylaş

Dünyada gen transferleriyle üretilen GDO’lu tarımsal ürünlerin yaygınlaşması ile birlikte tüm ülkeler bu ürünlere karşı çeşitli önlemler ve uygulamalar hayata geçirdiler. Bazı ülkeler bu ürünlerin insana ve doğal flora ve faunaya verdiği zararı önemseyerek yasaklarken, bazıları da sınırlı serbestlik yolunu seçti. Ancak başta ABD olmak üzere Çin, Brezilya, Hindistan, Arjantin, İspanya ve Meksika’nın da içinde olduğu otuzu aşkın ülke, GDO’lu ürünleri serbest bırakmış durumda.
Ülkemizde hükümetler ise bu GDO konusunda 1998’den beri bir “Biyogüvenlik Yasası” için tasarı hazırlamalarına karşın; bu ürünlerin ülkemize girişlerine sessizce onay verdiler. Öte yandan da GDO’lu ürünlerin ülkemizde yasak olduğunu açıklamaktan geri kalmadılar.
GDO’lu ürünlerin doğal ortama, insan sağlığına ve gen kaynaklarına olumsuz etkileri, bilim insanları ve araştırmacılarca ortaya konulup gerekli uyarıların yapılmış olmasına rağmen ABD’nin baskısı, uluslararası tekellerin isteği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dayatmasıyla pek çok ülke, GDO’lu ürünlere teslim olmuş durumdadır.
Mevcut hükümetimiz de bu çerçevede 26 Ekim 2009’da çıkardığı “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”le ülkemiz doğasını, insanını GDO’ların yıkımına açmıştır.
GDO yönetmeliği daha başında “hayvan sağlığı ve refahı”ndan bahsederek başlamış söze (herhalde dil sürçmesidir ya da “Yasayı çıkarmak daha zor olacak(!) bunu yönetmeliğe çevirelim” telaşından böyle olmuş da olabilir). Bu “sürçülisan” insan refahının gözetilmediğinin itirafı gibi.
Yönetmelik, GDO’lu ürünlerin zararlarını mahcup bir tarzda kabul ediyor. 5. madde (2) bendinde ithal edilen, üretilen ve dağıtımı yapılan GDO’lu ürünün zararının ortaya çıkması durumunda, işletmecinin bu zararı bakanlığa bildireceğini ve gerekli önlemleri alacağını öngörüyor. Buna göre GDO’lu firma, üretimi yapacak herhangi bir olumsuzluk çıkarsa(!) bu firmada insaflıysa ürünü çekecek ve tüketicileri bilgilendirecek... Bana inandırıcı gelmedi! Ya size?.. GDO ile ilgili zararların telafisi nasıl olacak? Yok olan bir gen zenginliğini nasıl geri getirebileceksiniz?
Yönetmelik, hukukta delillerin karatılması olarak tanımlanacak bir hüküm içeriyor. Yine 5. madde (8) bendinde doğal ürünlerin GDO’suz olduğuna dair bir etiket taşıyamayacağı belirtiliyor. Tüketeceğimiz bütün ürünlerin GDO’lu olabileceği ve binde 9’un altındaki GDO katkısının da GDO’lu olarak adlandırılmayacağı hükmüyle birleşince de, tüm gıdaların GDO’lu olması olasılığı giderek yükselmektedir. Dikkat! Her gıda GDO’lu olabilir!
GDO yönetmeliği, ithal edilecek bir ürün için geldiği ülkede 3 yıl önce tescil edilmiş ve dağıtım ve kullanım için gerekli izinlerin verilmiş olmasını yeterli buluyor. Bunun yanı sıra bu ürünlerde ortaya çıkacak yeni riskler için üretici ve ithalatçı firmanın gerekli önlemleri alacağını ve uyarılarda bulunacağını şart olarak belirtiyor.
Görünen o ki, GDO yönetmeliği; dünyadaki sayılı gen kaynaklarının ikisinin bulunduğu ülkemiz gen zenginliğini tehdit edecek argümanlar içeriyor. Ayrıca beyaz zehir olarak adlandırılan ve obezitenin kaynağı olan nişasta bazlı yapay tatlandırıcılarla birlikte ülkemizde doğal ve sağlıklı besine ulaşım giderek zorlaşacaktır. Buna bir de şeker pancarı üretiminin sınırlandırılması ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecini de eklediğimizde, durum daha da tehlikeli bir hal alıyor.
Bir kıta florası özelliği gösteren Anadolu florasının korunması gerekiyor. Bu zenginliği tehdit eden en büyük tehlike: GDO “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”tir.
GDO yönetmeliğinin iptal edilerek tarımın anavatanı olan bu toprakları GDO tehlikesinden koruyacak “Biyogüvenlik Yasası”nın GDO’lu ürünleri yasaklayan bir düzenlemeyle çıkması gerekmektedir. Bunu hükümetin yapacağını düşünmek hayalcilik olur. Başta üreticiler olmak üzere sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, emperyalist talanın bir biçimi olan GDO tehlikesine karşı gereken yanıtı verecektir. Aksi takdirde çocuklarımızın geleceği tehlikeye düşecektir.
GDO yönetmeliğiyle; gen kaynaklarımız tehlikede, gıdalarımız daha güvensiz!
KEMAL KURTUL Ziraat Mühendisi
ÖNCEKİ HABER

Sağlık olsun mu diyelim?

SONRAKİ HABER

Suudi Arabistan-İran savaşına doğru mu?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa