11 Kasım 2009 00:00

TMK’DA REZiL GEREKÇE

Adalet Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi notu yayımladı.

Paylaş

Adalet Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi notu yayımladı. Bilgi notunda düzenlemelerin AİHM’de Türkiye’ye verilen cezalar ve açılan davaların artmasını engellemek amacıyla yapılacağı itiraf ediliyor.
Düzenlemeyle, çocuklar hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesi, bunların meslek ve sanat edindirme kurslarına katılması veya kamuya yararlı bir işte çalıştırılması öngörülüyor. İnfaz hakimleri, kararı dosya üzerinden değil, tutuklu ve hükümlünün savunmasını aldıktan sonra kararını vermesi yönünde yasa değişikliği yapılacak.
BAZI SORUNLAR VARMIŞ
Bakanlık tarafından yayımlanan bilgi notunda, temel ceza mevzuatında yapılan değişikliklerin 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiği, yaklaşık dört yıllık bir uygulama sonunda, bazı sorunlarla karşılaşıldığının gözlendiği belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, (AİHM) bu sorunlar sebebiyle Türkiye aleyhine bazı ihlal kararları verdiğine işaret edilerek, Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ve çocuklar aleyhine sonuç doğuran bazı istisnai hükümlerin kaldırıldığı ifa edildi.
Uluslararası mevzuatta, çocuklar hakkında en son çare olarak hapis veya para cezası verilmesi gerektiğinin benimsendiği ve çocukların yararının her zaman üstün tutulması ilkesi kabul edildiğine işaret edilen bilgi notunda, şöyle denildi: Bu ilkeler doğrultusunda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 15/7/2005 tarihinde yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun’da çocukların yargılanması usulü ile bunların yargılanacakları mahkemeler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda, çocuklara verilecek cezalar ile yargılanacakları mahkemeler konusunda çocuk hukukunun temel ilkelerine aykırı bazı istisnalar yer almaktadır. Tasarıyla, Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan bu istisnaların kaldırılması öngörülüyor.
KALDIRILACAK MADDELER
Bilgi notunda, kaldırılacak maddeler şöyle sıralandı: Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. ve 4. maddesinde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis veya adli para cezalarının ayrıca yarı oranında artırılmasına ilişkin aynı kanunun 5. maddesinde yer alan hükmün, çocuklar hakkında uygulanmaması için yeni hüküm getirilmektedir. Yaş ayırımı yapılmaksızın, terör suçu işleyen tüm çocukların, çocuklar için kurulan mahkemelerde yargılanmaları amacıyla değişiklik yapılmaktadır. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak da, çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, seçenek yaptırımlara çevirmeye ve ertelemeye ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi imkanı getirilmektedir. Bu değişiklikle, çocuklar hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesi, bunların meslek ve sanat edindirme kurslarına katılması veya kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına imkan sunulmaktadır.
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMEYECEK
Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgi notunda, İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 2. ve 6. maddelerinde yapılan değişikliklerle, infaz hakimlerinin, disiplin cezalarına yapılan itirazların, kişileri dinlemek suretiyle karara bağlandığına işaret edildi. Bakanlık, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6. maddesinde, şikayet üzerine infaz hakimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra karar verdiğine dikkat çekildi.
İnfaz hakiminin hükümlüler hakkında verilen disiplin cezalarına karşı yapılan şikayet başvurularının da aynı usulle incelenip sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi: Bu hüküm ve uygulamalar, savunma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. 4675 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrasına hüküm eklenmek suretiyle, disiplin cezalarına karşı yapılan şikayet başvurusu üzerine infaz hakiminin, tutuklu veya hükümlünün savunmasını aldıktan sonra karar vermesi öngörülmektedir. Ayrıca, hükümlü veya tutuklu, hazır bulunmak ve vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla da savunmasını yapabilecektir.
AİHM BAŞVURULARI DÜŞSÜN DİYE
Ayrıca, 4675 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen hükümler doğrultusunda, daha önceden verilmiş ve infaz hakimliğinin incelemesinden geçmiş disiplin cezaları bakımından da aynı hakkı tanımak amacıyla geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. Bu hak, AİHM önünde bulunan mevcut başvurular bakımından da geçerli olacaktır. Böylelikle, AİHM’de bu konuyla ilgili bulunan başvuruların düşmesi sağlanacaktır. (HABER MERKEZİ)
ÖNCEKİ HABER

Oğlumu nasıl okula göndereyim?

SONRAKİ HABER

Fındıklı Festivalinde polis provokasyonu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa