11 Kasım 2009 00:00

Nükleer hukuki dayanaktan yoksun

Nükleer santral ihalesi hukuken sona erdi. Çünkü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği’nin “yer tahsisi” ve “aktif ...

Paylaş

Nükleer santral ihalesi hukuken sona erdi. Çünkü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği’nin “yer tahsisi” ve “aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları” maddelerinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, nükleer santrallerle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin yargı süreci devam ederken ihaleye çıkılmasının başlı başına bir sorun olduğunu belirtti.
İhale yönetmeliğine karşı dava açtıklarını hatırlatan Soğancı, şöyle devam etti: Danıştay 13. Dairesi söz konusu dava çerçevesinde Yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti.
Bu karara karşı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz ettik ve Kurul, itirazımızı kısmen kabul ederek, yönetmeliğin ‘yer tahsisi’ başlıklı 5. maddesi ve ‘Aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları’ başlıklı 10. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla birlikte yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur. ‘Yer tahsisi’ başlıklı maddenin ve teklifte sunulan birim satış fiyatına ilişkin esasları belirleyen maddenin yürütmesinin durdurulması ile ihalenin temeli ortadan kalkmıştır.
‘YER TAHSİSİ SÖZLEŞMEYLE OLMAZ’
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Anayasa’ya göre “belirli temel konuların ve bunun sınırlarının yasada belirlenmesinden sonra bu alana ilişkin ayrıntılı düzenlemenin ilgili bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe girecek yönetmeliğe bırakılmasını” yetki devri olarak nitelendirmediğini ifade eden Soğancı, Kurul’un “Ancak, bu amaçla çıkartılacak yönetmelikte, 5710 sayılı Kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasında sayılan konularda, ayrıntılı düzenlemelere yer verileceği de tartışmasızdır” saptamasında bulunduğunu kaydetti.
Danıştay kararında, yer tahsis koşullarının sözleşmeye bırakılamayacağı belirtildi.
Soğancı tarafından yapılan açıklamada, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesinin, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona erdiğine dikkat çekilerek, “Ülkemizin nükleer santrallerden elektrik üretme macerasına atılmasına gerek yoktur” denildi.
‘ARANACAK ŞARTLAR’ MADDESİ DE İPTAL
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Kurul, AKP Hükümeti’nin yönetmelik aracılığıyla dolaylı yoldan kamuya yük bindiren düzenlemesini iptal etmiştir.
Kurul, Danıştay 13. Dairesi’nin yönetmeliğin ‘Yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar’ başlıklı 7. maddesindeki yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirketlerle ‘Anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması’, süpervizörlük anlaşması yapılmasına yönelik olarak da ‘Veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması’ yönündeki ibarelerin yürütmesini durdurmasını da yerinde buldu” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Milyonerlik ‘kriz’ dinlemedi

SONRAKİ HABER

ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...