18 Kasım 2009 00:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Merak ettiğim bir şey var....

Paylaş

SORU: Merak ettiğim bir şey var. Sayın Av. Devrim Avcı’nın bu konu ile yazılarını okudum. Diyelim ki 270 saati aştı. Beni mesaiye bıraktılar, 270 saatten fazla mesai yaptım, 270 saatten fazla yaptığım mesailerin de ücretini aldım, ancak beni yine de 270 saatten fazla mesai yaptırdılar diye dava açan var mı? Varsa kararları bunları bildirebilir misiniz?

CEVAP: İş Kanunu’nun 41. maddesinde sizin de belirttiğiniz gibi fazla çalışma süresi yılda 270 saat ile sınırlandırılmıştır. İşçi, kanuna aykırı olarak, 270 saatten daha fazla çalıştırılmış ise bu madde ile yasal olarak belirlenen fazla mesai saatini aşan fazla mesai ücretlerinin istenmesine engel bir hüküm bulunmamaktadır. Aksi, hukuka aykırılığın ödüllendirilmesi olur. Yıllık 270 saatten fazla, fazla çalışma yaptırılması halinde bu çalışmanın da fazla çalışma olarak değerlendirileceği ayrıca öğretide de kabul edilmiş bir görüştür. Yıllık 270 saatlik fazla çalışma üst sınırının belirlenmesi işçileri korumak amacı taşır. Ancak, üst sınırı aşan fazla çalışmanın tespit edilmesi halinde işverene İş Kanunu’nda herhangi bir müeyyide düzenlenmemiştir. Konu ile ilgili bir Yargıtay kararını da sunuyorum:
Yargıtay 9. HD. 2005/20001 E ve 2006/1763 K. 30.01.2006 tarih
• FAZLA ÇALIŞMA (Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği)
• YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA (Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği-Üst Düzey Yöneticinin Ücreti)
DAVA: Davacı, fazla çalışma parası ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: 1. Mahkemece 10.7.2003 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuşsa da, bozma ilamında açıkça yer aldığı şekilde, davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
2. Davacının hafta tatillerinde çalıştığı davacı tarafça kanıtlanamadığı gibi, davalı tanıklarınca da hafta tatillerinde çalışmadığı açıklandığından iş sözleşmesi uyarınca ayda iki hafta tatili dışında çalışma için hak edilecek hafta tatili ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
DEVRİM AVCI
Reklam
ÖNCEKİ HABER

5.5 milyon kişi işsiz

SONRAKİ HABER

Yapı Yol-Sen Samsun'da genel kurulunu gerçekleştirdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...