27 Kasım 2009 05:00

Maden kazaları önlenebilir

MADEN Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen...

Paylaş

MADEN Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, maden kazalarının yasal düzenlemelerle engellenebileceğine dikkat çekildi.
450 delegenin katılımıyla 19-20 Kasım 2009 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesinde, iş kazalarının Türkiye’de madenciliğin önemli sorunlarından biri olduğu vurgulandı. Maden kazalarının son yıllarda belirgin şekilde arttığına dikkat çekilen bildirgede, her yıl azımsanmayacak sayıda insanın, rahatlıkla engellenebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirdiği ya da sakat kaldığı kaydedildi.
Özellikle yeraltı kömür madenciliğinin, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer aldığı ifade edilen bildirgede, bu nedenle madencilik sektörünün daha yakından izlenerek, kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
4857 sayılı İş Yasası’nın tamamen işverenlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirildiği belirtilen açıklama, esnek ve kuralsız çalışma ve taşeronlaştırmayı yasal hale getiren yasanın yerine, konunun tüm taraflarının katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılması talep edildi. Bildirgede, iş kazalarının önlenebilmesi için yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle işyerlerindeki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirgede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” adı altında yaptığı düzenlemenin, denetimleri 50 kişiden fazla kişinin çalıştığı yerler sınırlandırılması eleştirildi. Küreselleşme politikaları ve özelleştirmeler sonucunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi için tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanması gerektiği belirtilen bildirgede, kaçak işçilik için önlemler alınması talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)


ÖNCEKİ HABER

Ordu Yağ’a teklif yok!

SONRAKİ HABER

CHP'li Mehmet Bekaroğlu: Demirtaş’ı serbest bırakın, çözüm süreci tekrar başlasın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa