30 Kasım 2009 05:00

Özelleştirme gerçeği masaya yatırılıyor

TMMOB, küresel kapitalizmin dünya ölçeğinde dayattığı özelleştirmelerin ülkemizde de nelere mal olduğu konusunda tespitler yapmaya devam ediyor.

Paylaş

TMMOB, küresel kapitalizmin dünya ölçeğinde dayattığı özelleştirmelerin ülkemizde de nelere mal olduğu konusunda tespitler yapmaya devam ediyor.
İlki 2005, ikincisi 2007 yılında düzenlenen Türkiye‘de Özelleştir(me) Gerçeği Sempozyumlarıyla, özelleştirme karşıtlarını bir araya getiren TMMOB, 40. Dönemde düzenleyeceği 3‘üncü sempozyumla da, kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin yaşandığı, kapitalizmin bu yeni döneminde konuyu bir kez daha masaya yatırmayı amaçlıyor.
ALTERNATİFLER TARTIŞILACAK
Özelleştirmenin günümüzde geldiği noktanın, “Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirmesi”, “Özelleştirmelere Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal Devlet Anlayışı”, “Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” ve “Özelleştirmelerin Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları” başlıkları altında inceleneceği Sempozyuma TMMOB adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye‘de özelleştirmelerin başladığı ilk yıllarda, felsefesi ‘devletin üretimden çekilerek, asli görevi olan alanlara yoğunluk vermesi’ olarak gösterilmeye çalışılsa da, geçen yıllarda ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi, sosyal ve ekonomik dokunun zarar görmesi, göçlerin yaşanması, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel yurttaşlık haklarının piyasalaştırılması, kamu hizmetlerinden yoksun kalma olarak görülmüştür.
Ülkeyi ‘pazar’, Devleti ‘tüccar’, yurttaşı ‘müşteri’ olarak gören küresel kapitalizmin uygulayıcılarının, AB‘ye uyum yasaları adı altında getirdikleri düzenlemelerle eğitimden sağlığa her alana yayılan özelleştirme uygulamalarında bugün sıra suya, toprağa, ormanlara, kıyılara gelmiştir. 2008 yılı sonlarında yaşanmaya başlanan küresel krizle birlikte kapitalist sistemin yeni bir noktaya evrileceği gerçeğinden hareketle, önümüzdeki dönem sistemin kendi alternatiflerinin de tartışılacağı bir dönem olacaktır. TMMOB, gelinen noktada, özelleştirme karşıtlarının entelektüel bir bakış açısıyla konuyu mevcut duruma göre değerlendirip, sosyal bir devlete doğru evrilmenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunun tespiti yönünde yeni verilerle özelleştirme gerçeğinin bir kez daha vurgulanması gereğini duymaktadır.”
Ankara’da 5 Aralık Cumartesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan sempozyum “Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirmesi” başlıklı ilk oturumunda Korkut Boratav’ın bir sunuşu olacak. Konuşmacı olarak Bilsay Kuruç, İzzettin Önder yer alacak. (İSTANBUL)
ÖNCEKİ HABER

EKONOMİ VE POLİTİKA

SONRAKİ HABER

Bütçe, Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar lira açık verdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa