09 Aralık 2009 05:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: İşverenimden maaşımı alamadığım sebebi ile icra takibi başlattım. Takip kesinleşti....

Paylaş

SORU: İşverenimden maaşımı alamadığım sebebi ile icra takibi başlattım. Takip kesinleşti.
Ancak, işyerine yönelik başka icra takipleri de varmış. Bu durumda benim alacağımın öncelikli olma durumu var mı? Ayrıca ilamsız takip ödeme emrinde borcun sebebi işçi alacağı olarak geçmekte. Bu durum bu borcun işçi alacağı olarak kabul edilmesi için yeterli mi?

CEVAP: İİK. mad. 206 iflas halinde alacakların sırasını tespit eden bir düzenlemedir. İflas halinde yapılacak sıra cetvelini düzenleyen bir hükümdür. Bu düzenlemeye göre, iflas halinde, işçi alacakları ‘birinci sırada imtiyazlıdır. Ancak, haciz yolu ile yapılan takiplerde ise, işçi alacakları, haciz tarihi önce olan adi alacaklıların önüne geçmez. Dolayısıyla sizin böyle bir durumda öncelikli alacak hakkınız bulunmamaktadır. Fakat, İcra İflas Kanununun 100. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, maddede yer alan belgelere dayanmakta iseniz, (Bu belgeler; 1- İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan haciz vesikasına, 2- bu tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama, 3- Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede, 4- Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır) önceki hacze iştirak ettiklerinde, onlara karşı imtiyazlı duruma gelirler.
DEVRİM AVCI
ÖNCEKİ HABER

CHP Deniz’e de karşı

SONRAKİ HABER

Avcılar'daki kedi evleri hastalıktan kaynaklı ölümler nedeniyle kaldırıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa