10 Aralık 2009 00:00

Rakı reklamda serbest kaldı

Danıştay, reklamlarda alkollü içkinin kavun, balık, manzara gibi unsurlarla desteklenmesini yasaklayan hükmü durdurdu.

Paylaş

Danıştay, reklamlarda alkollü içkinin kavun, balık, manzara gibi unsurlarla desteklenmesini yasaklayan hükmü durdurdu. Özellikle rakının reklamını, yanında meze göstermeden yapma kısıtlaması kalkmış oldu.
Efes Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 Haziran 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 13. Dairesi, tebliğin reklamlara kısıtlama getiren 2. maddesinin bazı bentlerinin yürütmesini durdurdu.
Dairenin kararında, Anayasa’nın 58. maddesinin ikinci fıkrasında, devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden korumak için gerekli tedbirleri alacağının hüküm altına alındığı belirtilerek, bu kapsamda çıkarılan kanun hükümlerine yer verildi.
‘MEZENİN ZARARI YOK’
Tebliğin iptali istenen 2. maddesinin (c) bendinin, “Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin diğer gıda maddeleriyle ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır”, (d) bendinin ise “Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerleri ile ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır” hükümlerini içerdiği hatırlatılan kararda, şöyle denildi:
“Bu düzenlemeler karşısında, alkollü içki tüketiminin diğer gıda maddeleri ve coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerlerle ilişkilendirilmesinin, bu düzenlemede öngörülen alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi zarar doğuracak nitelikte olduğu kabul edilemeyeceği gibi, bu ürünlerin ve anılan ortak değerlerin kullanılmasıyla yapılacak reklamın, alkollü içkilerin kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanya ya da gençleri hedef alan ve sportif faaliyetlerle alkol kullanımını teşvik eden reklam olarak kabul edilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle, alkollü içki reklamlarının diğer gıda maddeleriyle; coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerlerle ilişkilendirilmesinin yasaklanmasına ilişkin kuralların, kanun koyucunun amacına ve anılan düzenlemelere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”
SİNEMADA REKLAMLAR BAŞTA
Daire, tebliğin 2. maddesinin, “Alkollü içkilerin reklamının sinema filmleri gösterimi vasıtasıyla yapılması halinde; bu tür reklamlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun (18 ) olarak sınıflandırdığı sinema filmleri gösterimlerinin sonunda yayınlanmalıdır” şeklindeki (u) bendindeki “sonunda” ibaresinin de yürütmesini durdurdu.
Kararda, içki reklamlarının (18) olarak sınıflandırılan sinema filmleri gösterimleriyle sınırlandırılmasında değil ama “sonunda” gösterilmesinde hukuka aykırılık bulunduğu kaydedildi. Bu kuralın, “reklam yapılmasını ortadan kaldırıcı ve ürünün tanıtım hakkını yok edici nitelikte olduğu”na işaret edildi.
Davalı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun karara itiraz etmesi durumunda, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
(MEDYA SERVİSİ)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Endüstriyel Futbola Karşı Ortalar Solaçık’tan Geliyor

SONRAKİ HABER

İletişim-İş sendikası: Metal işçilerinin yanındayız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...