11 Aralık 2009 00:00

Mecaplast işçileri grev kararı aldılar!

Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biri de kuşkusuz ki Türkiye’dir. İktidarların sermaye-işveren yanlısı olması...

Paylaş

Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biri de kuşkusuz ki Türkiye’dir. İktidarların sermaye-işveren yanlısı olması, örgütlenme önündeki engeller ve antidemokratik birçok uygulamalar, emek sömürüsünün büyümesinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Gün geçmiyor ki emekçi sınıf ve yoksul halk yeni saldırılara maruz kalmasın. Kapitalizmin aşırı üretim hırsı yüzünden yaşanan uluslararası krizin yükü de maalesef işçilerin, emekçilerin sırtına yüklendi. Krizi fırsat bilen birçok işveren çevresi, tedbir olarak direkt işçilere yönelmiş, birçok emekçi işinden olmuş ya da ücretsiz izinle karşı karşıya bırakılmıştır. Yine sendikalı birçok işletme, toplusözleşme masalarında sıfır zam ya da enflasyona mahkum edilmiştir. Sermaye sınıfının bu acımasız saldırılarına karşı işçi sınıfı her ne kadar krizin yükü patronlara şiarıyla mücadele etse de, kimi sendikaların krizin yüküne emekçileri ortak etme anlayışı ve işverenlerin aynı gemideyiz aldatmacalarıyla, mücadele istenilen düzeye vardırılamamıştır.
Mecaplast işçileri de yukarıda değindiğim bu saldırı koşulları karşısında örgütlenip mücadele etme yolunu seçmiştir. Kısa bir süre önce Petrol-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, örgütlülüğü ve mücadeleyi süreklileştirmiş, işverenle ikinci defa toplusözleşme masasına oturmuştur. 335 genel mevcudu olan işyerinde, ilk sözleşmede kapsam dışı bırakılan ve işverenlerin beyaz yaka dedikleri çalışanların bir kısmını da örgütleyerek sendikalı çalışan sayısını 285’e yükseltmiştir. İşveren her ne kadar karşı dursa da, işçilerin kararlı duruşu ile bu arkadaşlarımız kapsam içine dahil edilmişlerdir. Sadece kendi işyerlerinde örgütlü olmanın yetersizliğinin bilincinde olan Mecaplast işçisi, birçok eylem, grev, direniş ve örgütlenme çalışmalarında destek oluyor ve dayanışmada bulunuyoruz. Kendi işyerimizde kurduğumuz Mecaplast işçi tiyatrosu ile güzel oyunlar sergileyerek işçilerin ve halkın ilgisini ve beğenisini topladık.
En son kamu emekçilerinin 25 Kasım grevine aynı gün bir saat geç işbaşı yaparak güzel bir dayanışma yaparak kardeşlerimizle birlikte olduk.
2009’un altıncı ayında başlayan (TİS) görüşmeleri sonucu, önemli bir sonuç alamamış ve işverenin uyuşmaz tutumunu protesto etmek için (erkekler sakal kesmeme, bayanlar siyah kurdele takma ve mesaiye kalmama) gibi pasif eylemliliklere girişildi ve devam etmektedir. İşverenin taleplerimizi kabule yanaşmaması sonucu arabulucuya gidildi ve sonuç alınamadı. Bunun üzerine sendika şubemizle grev kararı alarak işyerinde ilan ettik. Firma Gebze’de faaliyete başladığından itibaren işçilerin emekleriyle kısa sürede büyüyerek yeni bir fabrika kurarak üretime açmıştır. Bize piyasa koşullarını ve enflasyonu gösteren işveren, işçilerin içinde bulunduğu durumu anlattığımızda, birçok işveren gibi krizi öne sürmekte, topu hükümete atmaktadır. Grev hazırlığında olan Mecaplast işçileri, krizin yükünü ödemeyecekler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde işçi sınıfının en etkili silahı olan grev hakkını kısa süre içinde en etkin biçimde kullanmaktan geri durmayacaklardır.
Şivan Kırmızıçiçek (Petrol-İş Gebze Yönetim
Kurulu Üyesi, Mecaplast İşyeri Baştemsilcisi)
ÖNCEKİ HABER

Bu kadar emekten sonra...

SONRAKİ HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif G-7 zirvesinde

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa