24 Aralık 2009 00:00

Perşembe Belediyesi’nden sahil yağması

KARADENİZ kıyısında bulunan il ve ilçelerde geleneksel hale gelen “deniz doldurma” çalışması...

Paylaş

KARADENİZ kıyısında bulunan il ve ilçelerde geleneksel hale gelen “deniz doldurma” çalışması, Ordu’nun Perşembe ilçesinde de yaşanıyor. Başka yerlerde “deniz doldurma” ile elde edilen alanlar genellikle yeşil alan, dinlenme alanları olarak kullanılırken, Perşembe’de ticari alan olarak kullanılıyor.
Perşembe ilçesinin içinden akan derenin yanı “doldurularak” elde edilen 3.65 hektarlık alan, yasalar hiçe sayılarak “ticari alan” olarak kullanılıyor.
Perşembe Belediyesi’nin yaptığı bu usulsüzlüğe tepki gösterenler, yetkililere dilekçe yazarak “kamusal haklarını” korumaya çalışıyorlar.
Ordu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 19 Kasım 2009 tarih ve 3794 sayılı yazısında, Perşembe Belediyesi’nin yasalara uymadığı ortaya çıktı.
Ordu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün yazısında şunlar yazılı: “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı dolgu imar planı teklifleriyle ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü’ne görüş sormuş, fakat dolgu planları kesinleşip yasal hale gelmeden dolgu işleminin büyük bir kısmının tamamlanmış olması ve üzerine yapılması düşünülen binalara başlanmış olması sebebiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü görüş yazılarında, dolgu üzerinde yapılan kıyı kanununa aykırı yapıların ve tesislerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre işlem yapıldıktan sonra plan teklifinin onaylanmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu sebeple Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca Dolgu İmar Planları onaylanmamıştır. Perşembe Belediyesi’nce konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmadığı dolayısıyla mevcut dolgunun ve üzerine yapılan balık hali binasının da yasal olmadığı anlaşılmaktadır.”
Bu vurgu, yasadışı faaliyeti, “Ben yaptım oldu” anlayışının hüküm sürdüğünü ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca belediye, yasal olmayan yerler üzerindeki kaba inşaatı büyüterek çatı katını ve oluşan 1200 metrekarelik alanı 10 yıl müddetle ihale yoluyla kiraya vermiştir.
Oysa Kıyı Kanunu ve Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12. maddesine göre “Kıyılarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılarak onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez” denmektedir. Yine, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesine göre “Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” denmektedir.
“Perşembe ilçesinde bu yasaları çiğneyen kişiler bulunmaktadır. Bunlar hakkında da şikayetler yapılmış. Ancak bir ‘kurumun’, hem de halkın oylarıyla seçilmiş olanların halkın hakkını çiğnemesi kabul edilemez” diyen vatandaş, yasadışılığa tepki gösteriyor. Konu ile ilgili yasal girişimlerde bulunan Taylan İskender, “kamu hakkı” için her türlü girişimi sürdüreceğini belirtti. (Ordu/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Gerilim hatları Karadeniz’de kanser saçıyor

SONRAKİ HABER

Ekofest’te çevre mücadeleleri konuşuldu: Mücadeleleri birleştirmek gerek

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa