25 Aralık 2009 05:00

Sosyologlar sesleniyor

Türkiye’de 43’ü devlet 20’si özel olmak üzere 63 adet Sosyoloji Bölümü bulunmaktadır.

Paylaş

Türkiye’de 43’ü devlet 20’si özel olmak üzere 63 adet Sosyoloji Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerdeki öğrenciler, sosyoloji eğitimi almakta ancak formasyonlarının gereği olarak ilgili kadrolara atanamamaktadır.
- Kamu personel yasasında sosyologların kadro tanımının yapılması ve “sosyolog” unvanına yer verilmesi.
- Psikolog ve sosyal çalışmacı gibi, birlikte çalışabileceğimiz mesleklere tanınan fırsat eşitliği sosyologlara da tanınarak, bu konuda adaletin sağlanması, istihdam imkanlarının eşdeğer disiplinlere eşit biçimde dağıtılması ve fırsat eşitliği sağlanması gerekmektedir.
- Devlet personel dairesi, sosyologların kamudaki yeni fonksiyonları ve görevleri konusunda uzman bir sosyolog grubuyla birlikte çalışarak, sosyologların kamudaki statülerini net olarak belirlemesi sağlanmalıdır.
- Sosyologların hizmet sınıfı; Ekonomist, İstatistikçi, Sanat Tarihçisi, Etnolog, Antropolog vb. örneklerde olduğu gibi “Teknik Hizmetler Sınıfında” (THS) tanımlanmalıdır. (Üniversitelerarası Kurul ve YÖK kararı ile Bakanlar Kurulu’nun alacağı karar yeterli olacaktır.)
- Sosyolog Milletvekili Dr. Cahit Bağcı tarafından Sosyoloji Derneği ile iş birliği halinde hazırlanarak Başbakanlığa Şubat 2009 tarihinde hazırlanıp sunulan “Kamuda Çalışan Sosyologların Özlük Hakları ve İstihdam Sorunu Raporu”, çalıştay katılımcılarınca benimsenmekte ve uygulanması beklenmektedir. Sosyoloji öğrencileri olarak bizler de bu kararların arkasında duruyor ve bölümümüze bu konuda sahip çıkıyoruz. Sesimizi lütfen duyun!
Sosyologların İstihdam İmkanları Sonuç
Bildirisi’nden özet (Sakarya Üni. 1. Sosyoloji Çalıştayı)
ÖNCEKİ HABER

Heval, benim, kardeşim sana geldim!

SONRAKİ HABER

ABD: Türkiye'nin Suriye'ye girme fikrinin gerilediği konusunda ikna olduk

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa