31 Aralık 2009 05:00

Kanun, kural da neymiş!

Yaptığı yolsuzluklar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Orhanlı Eski Belediye Başkanı CHP’li Cemil Ekşi’nin orman yağması müfettiş raporlarıyla kesinleşti.

Paylaş

Yaptığı yolsuzluklar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Orhanlı Eski Belediye Başkanı CHP’li Cemil Ekşi’nin orman yağması müfettiş raporlarıyla kesinleşti. Yaptığı yolsuzluklar nedeniyle hakkında 10 ayrı rapor hazırlanan ve yargılanması devam eden Ekşi’nin, 3 Ocak’ta yapılacak CHP Tuzla İlçe Kongresi’nde başkanlığa aday olması da tartışma yaratmıştı.
Tuzla Tepeören’deki tescilli devlet ormanlarının, Cemil Ekşi tarafından yaptırılan planlar ile imara açıldığı ve yasadışı yollarla özel mülk haline getirilerek 3. kişilere satıldığı müfettiş raporlarıyla doğrulandı. Bölgede yapılan, Formula 1 Yarış Pisti ve çevre yolları düzenlemeleri bahane edilerek, 2004 yılında Orhanlı Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanıp onaylanan 1/5000 ve Çevre ve Orman Bakanlığı’na onaylattırılan 1/25000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile söz konusu alanların konut alanına alındığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporla belirlendi.
EKŞİ UYARILMIŞ
Tepeören 653, 654, 655, 656, 657 parsellerin, 1980 tarihli 1/50000’lik ve 1984 yılında onaylanan 1/25000’lik planlarda, kısmen orman, kısmen de tarımsal nitelikli korunacak alanlar olarak planlandığı ve Kartal Orman Şefliği’nin, 24 Mayıs 2002 tarih 959 ve 960 sayılı yazıları ile “Orman alanları ile 2/B alanları üzerinde herhangi bir planlamaya gidilmemesi, plan sınırları içine alınarak yapılaşmaya açılmaması gerektiğini” bildirerek Ekşi’yi uyardığı da ortaya çıktı.
ASKIYA BİLE ÇIKARILMAMIŞ
Ancak bu resmi uyarıları dikkate almayan Ekşi’nin, kısmen orman kısmen de korunacak tarımsal alanları planlamakla kalmayıp imara açtığı, ilgili hiçbir kurum görüşünü almadığı, 1/5000’lik planları askıya bile çıkarmadan, 1/25000’lik planlar hukuken yürürlüğe girmeden, onayladığı da saptandı.
Müfettişler raporlarında, “Tüm süreç mevzuata aykırı olmakla kalmayıp, orman ve 2/B alanlarında tasarruf sahibi olan Maliye ve Milli Emlak gibi ilgili kurumlar da gelişmelerden habersizdir” dedi.
NASIL SATTILAR, SORUMLULAR KİM?
Ekşi’nin imara açtığı hazineye, ait olması gereken, orman ve hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan 2/B arazilerinin şahıslar adına tapuda tescil edildiği, üçüncü kişilere satıldığı da müfettişlerce belirlendi. Raporda, “Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan bu parsellerin, şahıslar adına tapuda tescil edilmiş olduğu görülmüş olup, bu tescil işleminin neye dayanarak gerçekleştirildiğine dair bilgi ve belgelere rastlanılamamıştır. Bu parsellerde tasarruf hakkının Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün yetkisinde olmasına rağmen tapuda nasıl tescil gördüğü, 3. Kişilere nasıl satılabildiği anlaşılamamaktadır” denildi.
Konunun uzmanları, “6831 sayılı kanuna göre orman kadastrosu kesinleşmiş ormanlar ile aynı kanunun 2/A ve 2/B maddeleri uyarınca hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmış alanın son parsel numarası altında tapu kütüğüne tescilleri yapılması gerektiğini ve bu sınırlar içerisindeki mülkiyet iddialarının dikkate alınmayacağını belirtmekteler.
Uzmanlar, Tuzla Tapu Müdürlüğü’nün satışlara izin vermesinin de suç olduğu konusunda da hemfikirler.
PLANLAR İPTAL OLDU!
TMMOB’un dava açtığı, Ekşi’nin 16 Haziran 2004’te yaptığı, Tepeören 2 ve 3. Etap Nazım İmar Planı Değişikliği ve İmar Planı, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle, mahkeme tarafından iptal edildi. Bu karar Danıştay tarafından da onaylandı.
Müfettişler, Ekşi ile beraber eski meclis üyelerinin imar kanununun ilgili hükümlerine aykırı plan onaylayarak suç işlediklerini, haklarında inceleme yapılarak yargılanmalarını istedi. (İstanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Bir kişi ağabeyinden büyük olabilir mi?

SONRAKİ HABER

HAYATIN İÇİNDEN

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...